Informacje

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą dostarczać kopertę zwrotną do kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa (wejście od ulicy Kraszewskiego) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem +22 735 87 83, w godzinach pracy Urzędu.

środa, czwartek 8.00 - 16.00
piątek - 8.00 - 14.00

Informujemy, że termin składania kopert zwrotnych głosowania korespondencyjnego uplywa dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:53:52.
Informacje

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II za pośrednictwem Urzędu Miasta Pruszkowa najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16
    w godzinach pracy Urzędu
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • wykorzystując profil zaufany

Informacje o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:19:51 | Data modyfikacji: 2020-06-12 16:26:18.
Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:19:51
Data modyfikacji: 2020-06-12 16:26:18
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń