Informacja o aktualnych składach komisjii

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-28 07:57:49.
PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

KTO MOŻE ZOSTAĆ KANDYDATEM DO SKŁADU KOMISJI WYBORCZEJ?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

jest obywatelem polskim;
najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979):

1) Minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 3 członków.
2) Zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami, w których nie odbyło się głosowanie lub Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą nieważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie na podstawie art. 14 ust. 1 o uczestnictwie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. zarządzonych przez Marszałka Sejmu w kolejnym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3) W skład obwodowej komisji wyborczej utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej komisarz wyborczy, na umotywowany wniosek osoby kierującej tą jednostką, powołuje osoby przez nią wskazane, spośród pracowników danej jednostki.

Wykaz stałych obwodów głosowania w Pruszkowie - stan na 10 czerwca 2020 r. (plik do pobrania)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:39:42 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:24:06.
DIETY Z TYTUŁU CZŁONKOSTWA W OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ

WYNOSZĄ:

Przewodniczący komisji – 500 zł,
Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
Członek komisji – 350 zł.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:53:36 | Data modyfikacji: 2020-06-10 13:33:34.
Zgłoszenie wyborcy – uzupełnienie składu
przez Komisarza Wyborczego

Wyborcy mogą zgłaszać indywidualnie swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, przy ulicy Kraszewskiego 14/16. W celu zachowania środków ostrożności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu przekazania zgłoszenia.


Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców - Urszula Grzegorek tel. 22 735-87-17

UZUPEŁNIENIE SKŁADU PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO (Plik do pobrania)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:31:33 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:21:30.
Zgłoszenie kandydatów na członków

obwodowych komisji wyborczych

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.


Zgłoszenia kandydatów można dokonać w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, przy ulicy Kraszewskiego 14/16. W celu zachowania środków ostrożności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu przekazania zgłoszenia.


Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców - Urszula Grzegorek tel. 22 735-87-17

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (Plik do pobrania)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:17:37 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:13:05.
Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:17:37
Data modyfikacji: 2020-06-10 14:13:05
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń