Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie w
2020 roku realizacji zadania publicznego w
obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego (Zarządzenie nr 99/2020).
 Zarządzenie nr 99.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-03-26 16:22:37.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
powierzenie w 2020 roku realizacji zadania
publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie nr 51.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-03-03 20:58:56 | Data modyfikacji: 2020-03-03 20:59:21.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020
roku realziacji zadania publicznego w obszarze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego (Zarządzenie nr 37/2020).
 Zarządzenie nr 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 13:53:27.
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży,
mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2001 i młodsi
w różnych dyscyplinach sportu (Zarządzenie nr
33/2020).
 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży.pdf.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:58:46.
Ogłoszenie o wykazie ofert zawierających błędy
formalne w konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w
2020 roku
 Ogłoszenie o brakach formalnych - konkurs kultura.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:20:12.
Wyniki konkursu ofert na wsparcie finansowe
projektów służących rozwojowi sportu na
terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2020
roku (Zarządzenie nr 30/2020)
 Wyniki konkursu na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-03 10:34:03.
Ogłoszenie o wykazie ofert zawierających błędy
formalne w konkursie ofert na wsparcie finansowe
projektów służących rozwojowi sportu na
terenie Miasta Pruszkowa realizowanych 2020 roku.

Ogłoszenie

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-20 18:16:08.
Ogłoszenie o wykazie ofert zawierających błędy
formalne w konkursie ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w obszarze wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020
roku.

Ogłoszenie_o_brakach_formalnych_sport_młodzieżowy.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:13:06.
Data wprowadzenia: 2020-01-17 13:13:06
Opublikowane przez: Anna Seliga