Zarządzenie Nr 204.2020

Zarządzenie nr  204/2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 41/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana przez skazanych nieodpłatna,  kontrolowana praca na cele społeczne w roku 2020 na obszarze Miasta Pruszków.

Zarządzenie 204.2020.pdf

Zarządzenie 204.2020.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-24 15:22:21 | Data modyfikacji: 2020-09-24 15:35:21.
Zarządzenie Nr 203.2020

Zarządzenie nr 203.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Zarządzenie 203.2020.pdf

Zarządzenie 203.2020 (131 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 203.doc

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 203.doc

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 203.doc

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 203.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-24 14:18:57 | Data modyfikacji: 2020-09-24 14:20:12.
Zarządzenie Nr 202.2020
 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-24 14:18:39.
Zarządzenie Nr 201.2020
 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-24 14:18:23.
Zarządzenie Nr 200.2020
 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-24 14:18:03.
Zarządzenie Nr 199.2020

Zarządzenie Nr 199.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 września 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

Zarządzenie 199_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:08:02 | Data modyfikacji: 2020-09-21 14:17:59.
Zarządzenie Nr 198.2020

Zarządzenie Nr 198.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej.

Zarządzenie 198_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:07:25 | Data modyfikacji: 2020-09-21 14:13:51.
Zarządzenie Nr 197.2020

Zarządzenie Nr 197.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej.


 

Zarządzenie 197_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:07:04 | Data modyfikacji: 2020-09-21 14:12:56.
Zarządzenie Nr 196.2020

Zarządzenie Nr 196.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 196.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-18 12:09:25 | Data modyfikacji: 2020-09-18 12:12:53.
Zarządzenie Nr 195.2020

Zarządzenie Nr 195.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 września 2020 r. o sprzedaży bezprzetargoweji - PINEKS 1 Sierpnia - uzytkowanie wieczyste

Zarządzenie 195.2020.doc

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste - PINEKS 1 Sierpnia.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-18 12:09:08 | Data modyfikacji: 2020-09-21 13:52:26.
Zarządzenie Nr 194.2020
 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-18 12:08:16.
Zarządzenie Nr 193.2020

Zarządzenie Nr 193.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 193.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-16 18:03:37.
Zarządzenie Nr 181A.2020

Zarządzenie Nr 181A.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora PM nr 16 w Pruszkowie

Zarządzenie 181A.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-15 14:25:28 | Data modyfikacji: 2020-09-15 14:29:14.
Zarządzenie Nr 192.2020

Zarządzenie Nr 192.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisjii Rekrutacyjnej

Zarzadzenie nr 192.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-15 12:39:07 | Data modyfikacji: 2020-09-15 12:41:37.
Zarządzenie Nr 191.2020

Zarządzenie 191.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 września 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 36/2016  z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie  ustanowienia na rzecz PGE Obrót  S.A. prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  w trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zarządzenie 191.2020.doc

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do odania w użytkowanie wieczyste PGE Obrót SA pozostałe działki.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-15 12:38:48 | Data modyfikacji: 2020-09-17 08:40:50.
Zarządzenie Nr 190.2020

Zarządzenie 190.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej (ul. Groblowa)

Zarządzenie 190.2020.doc

Wykaz nieruchomości - Groblowa 1 - użytkowanie wieczyste.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-15 12:38:30 | Data modyfikacji: 2020-09-17 08:37:41.
Zarządzenie Nr 189.2020

Zarządzenie nr 189/2020 z dnia 14 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 186/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 września  2020 r. w sprawie powołania Komisji  Rekrutacyjnej

Zarzadzenie189_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-14 17:42:49.
Zarządzenie Nr 188.2020

 Zarządzenie nr 188/2020 z dnia 14 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 185/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 września  2020 r. w sprawie powołania Komisji  Rekrutacyjnej

Zarzadzenie188_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-14 17:38:27.
Zarządzenie Nr 187.2020

Zarządzenie Nr 187.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 września 2020 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Miasta pruszkowa na 2020r.

Zarzadzenie nr 187.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-09 14:55:25 | Data modyfikacji: 2020-09-09 15:00:56.
Zarządzenie Nr 186.2020

Zarządzenie Nr 186.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 września 2020 r. w sprawie powołania Komisjii Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 186 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-09 14:55:02 | Data modyfikacji: 2020-09-10 14:25:55.
Zarządzenie Nr 185.2020

Zarządzenie Nr 185.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 września 2020 r. w sprawie powołania Komisjii Rekrutacyjnej 

Zarządzenie nr 185 2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-09 14:54:38 | Data modyfikacji: 2020-09-10 14:23:07.
Zarządzenie Nr 184.2020

Zarządzenie Nr 184.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej

Zarzadzenie nr 184_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-03 12:32:47 | Data modyfikacji: 2020-09-03 12:35:44.
Zarządzenie Nr 183.2020

Zarządzenie Nr 183.2020  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej

Zarzadzenie nr 183_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-09-03 12:32:27 | Data modyfikacji: 2020-09-03 12:37:16.
Zarządzenie nr 182.2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Zarządzenie 182.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 16:39:37.
Zarządzenie nr 181.2020

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 16 w Pruszkowie.

Zarządzenie nr 181.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-31 16:26:27.
Zarządzenie nr 180.2020

w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie nr 180/2020

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-27 15:33:44.
Zarządzenie nr 179.2020

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Pruszkowa na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz powołania komisji do ich rozpatrzenia

Zarządzenie nr 179.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-08-20 12:11:27 | Data modyfikacji: 2020-08-20 12:12:37.
Zarządzenie Nr 178.2020

Zarządzenie nr 178/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 178.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-18 14:54:40.
Zarządzenie Nr 177.2020

Zarządzenie nr 177/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu

Zarządzenie 177.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:41:22.
Zarządzenie Nr 176.2020

Zarządzenie nr 176/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu

Zarządzenie 176.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:40:55.
Zarządzenie Nr 175.2020

Zarządzenie nr 175/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu

Zarządzenie 175.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:40:24.
Zarządzenie Nr 174.2020

Zarządzenie nr 174/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu

Zarządzenie 174.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-17 08:39:52.
Zarządzenie Nr 173.2020

Zarządzenie nr 173/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 sierpnia 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Zarządzenie 173.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:35:59 | Data modyfikacji: 2020-08-05 15:38:29.
Zarządzenie Nr 172.2020

Zarządzenie nr 172/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 lipca 2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Zarządzenie 172.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-05 15:35:40 | Data modyfikacji: 2020-08-05 15:40:52.
Zarządzenie nr 171.2020

Zarządzenie nr 171/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie informacji o stypendiach sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie nr 171.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-08-03 16:24:00 | Data modyfikacji: 2020-08-03 16:26:22.
Zarządzenie nr 170.2020

Zarządzenie nr 170/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji  Egzaminacyjnej.

Zarządzenie 170.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-03 16:23:31 | Data modyfikacji: 2020-08-06 13:19:52.
Zarządzenie nr 169.2020

Zarządzenie nr 169/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 142/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie powołania Komisji  Rekrutacyjnej

Zarządzenie 169.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-08-03 16:23:14 | Data modyfikacji: 2020-08-06 13:20:46.
Zarządzenie nr 168.2020

Zarządzenie nr 168/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miasto Pruszków za rok 2019.

Zarządzenie nr 168/2020 (PDF)

Raport o stanie Gminy Miasto Pruszków za rok 2019.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-29 09:17:00.
Zarządzenie nr 167.2020

Zarządzenie nr 167/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Alfa Romeo model 145 o numerze niezidentyfikowanym na własność Gminy Miasto Pruszków.

Zarządzenie nr 167/2020 (PDF)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-29 09:08:30.
Zarządzenie nr 166.2020

Zarządzenie nr 166/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Daewoo Matiz o numerze niezidentyfikowanym na własność Gminy Miasto Pruszków.

Zarządzenie nr 166/2020 (PDF)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-29 09:02:21.
Zarządzenie nr 165.2020

Zarządzenie nr 165/2020 Prezydent Miasta Pruszkowa z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Fiat Punto o numerze niezidentyfikowanym na własność Gminy Miasto Pruszków.

Zarządzenie nr 165/2020 (PDF)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-29 08:55:41.
Zarządzenie nr 164.2020

Zarządzenie nr 164/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 164/2020 (PDF)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-07-29 08:43:43.
Zarządzenie nr 163.2020

Zarządzenie Nr 163.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia samochodu

Zarządzenie 163.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 13:30:04.
Zarządzenie nr 162.2020

Zarządzenie Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Pruszkowie.

Zarządzenie 162.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:22:10.
Zarządzenie nr 161.2020

Zarządzenie Nr 161 /2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Pruszkowie.

Zarządzenie 161.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:21:30.
Zarządzenie nr 160.2020

Zarządzenie Nr 160 /2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Pruszkowie.

zarządzenie 160.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:20:24.
Zarządzenie nr 159.2020

Zarządzenie Nr 159/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Pruszkowie.

Zarządzenie 159.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:19:12.
Zarządzenie Nr 158.2020

Zarządzenie Nr 158/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pruszkowie.

Zarządzenie 158.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:17:44.
Zarządzenie nr 157.2020

Zarządzenie Nr 157/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 im.Kubusia Puchatka w Pruszkowie.

Zarządzenie 157.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:14:34.
Zarządzenie Nr 156.2020

Zarządzenie Nr 156/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im.M.Konopnickiej w Pruszkowie.

Zarządzenie 156.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:13:44.
Zarządzenie nr 155.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 155/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 Zarządzenie nr 155.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-07-23 15:53:48 | Data modyfikacji: 2020-07-23 15:55:13.
Zarządzenie nr 154.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 154/2020 z 15.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa

Zarzadzenie nr 154_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-15 15:21:27.
Zarządzenie nr 153.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 153/2020 z 13.07.2020 r. w sprawie wyników otwartych konkursów

Zarządzenie 153.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:56:34 | Data modyfikacji: 2020-07-15 15:42:17.
Zarządzenie nr 152.2020

Zarzadzenie nr 152.pdf

Regulamin Przewozu Osób i Bagażu - transport zbiorowy.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:56:14.
Zarządzenie nr 151.2020

Zarządzenie nr 151.2020 o sprzedaży - Korczaka.doc

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Korczaka.rtf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:55:53.
Zarządzenie nr 150.2020

Zarządzenie nr 150.2020 o sprzedaży - Wiśniowa 11.doc

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Wiśniowa 11.rtf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:54:41.
Zarządzenie nr 149.2020

Zarządzenie nr 149.2020 o sprzedaży - Urzut ul.Łączna.doc

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Urzut ul.Łaczna.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-14 15:54:18.
Zarządzenie nr 148.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 148.2020 z dnia 13 lipca 2020 r

Zarządzenie nr 148.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-13 17:38:11 | Data modyfikacji: 2020-07-13 17:42:24.
Zarządzenie nr 147.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 147.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 Zarządzenie nr 147.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:00:46 | Data modyfikacji: 2020-07-08 10:02:32.
Zarządzenie nr 146.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 146/2020 z 07.07.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa

Zarzadzenie nr 146.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:00:34 | Data modyfikacji: 2020-07-09 08:22:44.
Zarządzenie nr 145.2020


Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 145.2020 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie 145.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-06 11:17:59.
Zarządzenie nr 144.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 144 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 144.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-06 08:08:00 | Data modyfikacji: 2020-07-06 08:08:38.
Zarządzenie nr 143.2020

Zarządzenie nr 143.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 143.2020.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-06 08:07:38 | Data modyfikacji: 2020-07-17 13:44:28.
Zarządzenie nr 142.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 142.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarzadzenie_nr_142_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:42:24.
Zarządzenie nr 141.2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 141.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa

Zarzadzenie nr 141.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-07-02 08:18:27 | Data modyfikacji: 2020-07-02 08:20:34.
Zarządzenie nr 140.2020

Zarządzenie nr 140.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie roztrzygnięcia konkursu

Zarządzenie nr 140.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:46:07 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:14:14.
Zarządzenie nr 139.2020

Zarządzenie nr 139.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarzadzenie 139.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:45:49 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:04:42.
Zarządzenie nr 138.2020

Zarządzenie nr 138.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarzadzenie 138.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:45:31 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:01:00.
Zarządzenie nr 137.2020

Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 137/2020 z 29.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa


 

Zarządzenie nr 137_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-29 17:54:48.
Zarządzenie nr 136.2020

Zarządzenie nr 136.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Zarzadzenie_nr_136_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:44:24.
Zarządzenie nr 135.2020

Zarządzenie nr 135.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarzadzenie_nr_135_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:41:19.
Zarządzenie nr 134.2020

Zarządzenie nr 134.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarzadzenie_nr_134_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:39:51.
Zarządzenie nr 133.2020

Zarządzenie nr 133.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarzadzenie_nr_133_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-26 13:37:33.
Zarządzenie nr 132.2020

Zarządzenie nr 132.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24.06.2020 w sprawie zmian w budżecie

Zarzadzenie nr 132_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-25 10:34:11 | Data modyfikacji: 2020-06-25 10:36:28.
Zarządzenie nr 131.2020

Zarządzenie nr 131.2020 z 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Zespołu Tańca Ludowego „Pruszkowiacy” za 2019 rok

Zarzadzenie nr 131_2020 z 23.06.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-25 10:33:49 | Data modyfikacji: 2020-06-25 11:00:31.
Zarządzenie nr 130.2020

Zarządzenie nr 130.2020 z 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Książnica Pruszkowska za 2019 rok,

Zarzadzenie nr 130_2020 z 23.06.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-25 10:33:31 | Data modyfikacji: 2020-06-25 10:58:36.
Zarządzenie nr 129.2020

Zarządzenie nr 129.2020 z 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego za 2019 rok.

Zarzadzenie nr 129_2020 z 23.06.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-25 10:33:11 | Data modyfikacji: 2020-06-25 10:54:10.
Zarządzenie nr 128.2020

Zarządzenie nr 128.2020 z 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok,

Zarzadzenie nr 128_2020 z 23.06.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-25 10:32:48 | Data modyfikacji: 2020-06-25 10:52:33.
Zarządzenie nr 127.2020

Zarządzenie nr 127.2020 z 19.06.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarzadzenie nr 127.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-25 10:32:27 | Data modyfikacji: 2020-06-25 13:12:33.
Zarządzenie nr 126.2020

w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzedzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 126/2020

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:04:00.
Zarządzenie nr 125.2020

Zarządzenie nr 125.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 125.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:03:05 | Data modyfikacji: 2020-07-01 11:21:26.
Zarządzenie nr 124.2020

Zarządzenie nr 124.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie nr 124.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:25:58.
Zarządzenie nr 123.2020

Zarządzenie nr 123.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie 123.2020.pdf

Ogłoszenie wyników konkursu 1.07.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-09 15:28:05 | Data modyfikacji: 2020-06-09 15:30:51.
Zarządzenie nr 122.2020

Zarządzenie nr 122.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Seniorów

Zarzadzenie nr 122.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-09 15:27:39 | Data modyfikacji: 2020-06-10 14:34:08.
Zarządzenie nr 121.2020

Zarządzenie nr 121.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie  powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie nr 121.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-09 12:21:35.
Zarządzenie nr 120.2020

Zarządzenie nr 120.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność Gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 120.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:27:51 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:39:46.
Zarządzenie nr 119.2020

Zarządzenie nr 119.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność Gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 119.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:27:30 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:38:27.
Zarządzenie nr 118.2020

Zarządzenie nr 118.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność Gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 118.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:27:06 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:37:06.
Zarządzenie nr 117.2020

Zarządzenie nr 116.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Zarządzenie nr 117.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-04 13:42:28.
Zarządzenie nr 116.2020

Zarządzenie nr 116.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w okresie od 1 lipca -31 grudnia 2020r. 

Zarządzenie nr 116.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-06-03 15:04:58 | Data modyfikacji: 2020-06-03 15:07:27.
Zarządzenie nr 115.2020

Zarządzenie nr 115.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 115_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:31:52.
Zarządzenie nr 114.2020

Zarządzenie nr 114.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 114_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:28:37.
Zarządzenie nr 113.2020

Zarządzenie nr 113.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 113_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:27:46.
Zarządzenie nr 112.2020

Zarządzenie nr 112.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektor Miejskiej Krytej Pływalni „Kapry” w Pruszkowie, ul.Andrzeja 3, 05-800 Pruszków

Zarządzenie_nr_112_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:26:36.
Zarządzenie nr 111.2020

Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 108.2020

zarzadzenie nr 111.2020..pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:45:45 | Data modyfikacji: 2020-05-15 13:51:15.
Zarządzenie nr 110.2020

Zarządzenie nr 110.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie__nr_110.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:59:23.
Zarządzenie nr 109.2020

Zarządzenie nr 109.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie__nr_109.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:58:21.
Zarządzenie nr 108.2020

Zarządzenie nr 108.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie__nr_108.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:34:42.
Zarządzenie nr 107.2020

Zarządzenie nr 107.2020 w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie__nr_107.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:32:22.
Zarządzenie nr 106.2020

Zarządzenie nr 106.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 kwietnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

 Zarządzenie nr 106.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:30:16 | Data modyfikacji: 2020-04-30 16:07:19.
Zarządzenie nr 105.2020

Zarządzenie nr 105.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2021 rok.

 Zarządzenie nr 105.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-04-30 15:30:09 | Data modyfikacji: 2020-04-30 16:04:58.
Zarządzenie nr 104.2020

w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 104.2020

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-04-29 15:37:09.
Zarządzenie nr 103.2020

Zarządzenie nr 103.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na rok 2020

Zarzadzenie nr 103.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-29 15:36:04 | Data modyfikacji: 2020-04-30 15:49:27.
Zarządzenie nr 102.2020

Zarządzenie nr 102.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarzadzenie nr 102.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-21 11:37:53 | Data modyfikacji: 2020-04-21 11:40:04.
Zarządzenie nr 101.2020

Zarządzenie nr 101.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020r.

Zarządzenie nr 101.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-21 11:37:39 | Data modyfikacji: 2020-04-22 11:46:41.
Zarządzenie nr 100.2020

Zarządzenie nr 100.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  oraz informacji o stanie mienia za 2019r.

Zarządzenie nr 100.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-04-21 11:37:27 | Data modyfikacji: 2020-04-22 10:16:08.
Zarządzenie nr 99.2020

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 99/2020

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-03-26 15:42:09.
Zarządzenie nr 98.2020

Zarządzenie nr 98.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację projektu Budżetu Obywatelskiego - edycja 2020 "Świetlica osiedlowa dla mieszkańców Malichy Tworki", jako zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 98.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-03-24 16:18:42 | Data modyfikacji: 2020-03-24 16:19:15.
Zarządzenie nr 97.2020

w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 97.2020 (PDF)

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-03-23 15:57:30.
Zarządzenie nr 96.2020

Zarządzenie nr 96.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2021 rok.

 Zarzadzenie nr 96.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:39:05 | Data modyfikacji: 2020-03-20 15:03:33.
Zarządzenie nr 95.2020

Zarządzenie nr 95.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert

Zarządzenie 95.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:38:56 | Data modyfikacji: 2020-03-25 13:01:41.
Zarządzenie nr 94.2020

zmieniające zarządzenie nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.

zarządzenie nr 94/2020

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2020-03-18 14:20:18 | Data modyfikacji: 2020-03-18 14:27:45.
Zarządzenie nr 93.2020

Zarządzenie nr 93.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020r.

Zarządzenie 93.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:44:10.
Zarządzenie nr 92.2020

Zarządzenie nr 92.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 92.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:19:28.
Zarządzenie nr 91.2020

Zarządzenie nr 91.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 91.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:17:51.
Zarządzenie nr 90.2020

Zarządzenie nr 90.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 90.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:16:53.
Zarządzenie nr 89.2020

Zarządzenie nr 89.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 89.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:05:31.
Zarządzenie nr 88.2020

Zarządzenie nr 88.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 88.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:04:33.
Zarządzenie nr 87.2020

Zarządzenie nr 87.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 87.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:03:41.
Zarządzenie nr 86.2020

Zarządzenie nr 86.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 86.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 14:01:28.
Zarządzenie nr 85.2020

Zarządzenie nr 85.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 85.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:59:28.
Zarządzenie nr 84.2020

Zarządzenie nr 84.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 84.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:58:21.
Zarządzenie nr 83.2020

Zarządzenie nr 83.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 83.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:57:14.
Zarządzenie nr 82.2020

Zarządzenie nr 82.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 82.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:56:20.
Zarządzenie nr 81.2020

Zarządzenie nr 81.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 81.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:55:04.
Zarządzenie nr 80.2020

Zarządzenie nr 80.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 80.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:54:13.
Zarządzenie nr 79.2020

Zarządzenie nr 79.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 79.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:53:01.
Zarządzenie nr 78.2020

Zarządzenie nr 78.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 78.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:51:54.
Zarządzenie nr 77.2020

Zarządzenie nr 77.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 77.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:49:38.
Zarządzenie nr 76.2020

Zarządzenie nr 76.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 76.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:45:13.
Zarządzenie nr 75.2020

Zarządzenie nr 75.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 75.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:43:31.
Zarządzenie nr 74.2020

Zarządzenie nr 74.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 74.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:42:41.
Zarządzenie nr 73.2020

Zarządzenie nr 73.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 73.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:41:33.
Zarządzenie nr 72.2020

Zarządzenie nr 72.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 72.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:40:52.
Zarządzenie nr 71.2020

Zarządzenie nr 71.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 71.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:40:09.
Zarządzenie nr 70.2020

Zarządzenie nr 70.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 70.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:39:14.
Zarządzenie nr 69.2020

Zarządzenie nr 69.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 69.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:37:44.
Zarządzenie nr 68.2020

Zarządzenie nr 68.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 68.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:36:38.
Zarządzenie nr 67.2020

Zarządzenie nr 67.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 67.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:32:25.
Zarządzenie nr 66.2020

Zarządzenie nr 66.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przejęcia samochodu na własność gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 66.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-17 13:29:41 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:30:56.
Zarządzenie nr 65.2020

Zarządzenie nr 65.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi mieszkańców

Zarządzenie nr 65.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 15:08:56.
Zarządzenie nr 64.2020

Zarządzenie nr 64.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zasad postępowania z pojazdami usuniętymi

Zarządzenie 64.2020.pdf

załącznik do Zarządzenia 64.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:47:09 | Data modyfikacji: 2020-03-12 13:49:11.
Zarządzenie nr 63.2020

Zarządzenie nr 63.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 63.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:46:53 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:33:58.
Zarządzenie nr 62.2020

Zarządzenie nr 62.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 62.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:41:08 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:33:16.
Zarządzenie nr 61.2020

Zarządzenie nr 61.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 61.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:40:55 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:32:26.
Zarządzenie nr 60.2020

Zarządzenie nr 60.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 60.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:40:43 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:31:41.
Zarządzenie nr 59.2020

Zarządzenie nr 59.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 59.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:40:31 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:31:02.
Zarządzenie nr 58.2020

Zarządzenie nr 58.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

Zarządzenie nr 58.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:40:18 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:28:28.
Zarządzenie nr 57.2020

Zarządzenie nr 57.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 57.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:40:03 | Data modyfikacji: 2020-03-13 10:26:50.
Zarządzenie nr 56.2020

Zarządzenie nr 56.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020r.

Zarządzenie 56.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:39:50 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:36:39.
Zarządzenie nr 55.2020

Zarządzenie nr 55.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2021 rok.

 Zarządzenie nr 55.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:50:48.
Zarządzenie nr 54.2020

Zarządzenie nr 54.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie 54.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:48:37 | Data modyfikacji: 2020-03-25 19:47:49.
Zarządzenie nr 53.2020

Zarządzenie nr 53.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarzadzenie nr 53.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:59:44 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:04:06.
Zarządzenie nr 52.2020

Zarządzenie nr 52.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań w obszarze edukacji zdrowotnej dla różnych grup społecznych

Zarzadzenie nr 52.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:58:50 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:02:21.
Zarządzenie nr 51.2020

Zarządzenie nr 51.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie_nr_51.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-03-03 20:49:48 | Data modyfikacji: 2020-03-03 20:50:24.
Zarządzenie nr 50.2020

Zarządzenie nr 50.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie 50.2020r.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:36:30.
Zarządzenie nr 49.2020

Zarządzenie nr 49/2020 zmieniające Zarządzenie nr 43/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie 49.2020r.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-02 10:44:03 | Data modyfikacji: 2020-03-02 10:44:41.
Zarządzenie nr 48.2020

Zarządzenie nr 48.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawieo kresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora żłobka

Zarządzenie 48.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-03-02 10:43:41 | Data modyfikacji: 2020-03-04 13:57:46.
Zarządzenie nr 47.2020

Zarządzenie nr 47.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

 Zarządzenie_nr_47.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-28 12:07:33 | Data modyfikacji: 2020-02-28 12:08:30.
Zarządzenie nr 46.2020

Zarządzenie nr 46.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji - środki zewnętrzne, w tym UE

Zarządzenie nr 46.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-28 12:07:22 | Data modyfikacji: 2020-03-11 16:12:05.
Zarządzenie nr 45.2020

Zarządzenie nr 45.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z zasobów lokalowych "Przystanku Pruszków".

 Zarządzenie_nr_45.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-28 11:38:45 | Data modyfikacji: 2020-02-28 11:40:14.
Zarządzenie nr 44.2020

Zarządzenie nr 44.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 163/2005

Zarządzenie 44.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-28 11:38:40 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:09:30.
Zarządzenie nr 43.2020

Zarządzenie nr 43.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_43.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-27 08:25:03.
Zarządzenie nr 42.2020

Zarządzenie nr 42.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu (opieka nad bezdomnymi zwierzętami i wolnożyjącymi kotami oraz zapobieganie ich bezdomności)

Zarządzenie_nr_42.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-25 14:13:46 | Data modyfikacji: 2020-02-25 14:23:11.
Zarządzenie nr 41.2020

Zarządzenie nr 41.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana przez skazanych nieodpłatna, kontrolowana praca na cele spoleczne w roku 2020 na obszarze Miasta pruszków

Zarządzenie_nr_41.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-20 15:31:40.
Zarządzenie nr 40.2020

Zarządzenie nr 40.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Raportu o stanie Gminy Miasto Pruszków za rok 2019

Zarządzenie_nr_40.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-18 08:39:13 | Data modyfikacji: 2020-02-18 08:59:55.
Zarządzenie nr 39.2020

Zarządzenie nr 39.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_39.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-18 08:38:56 | Data modyfikacji: 2020-02-18 08:57:13.
Zarządzenie nr 38.2020

Zarządzenie nr 38.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_nr_38.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-18 08:38:41 | Data modyfikacji: 2020-02-18 08:55:21.
Zarządzenie nr 37.2020

Zarządzenie nr 37.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realziacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Zarządzenie nr 37.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 13:49:17.
Zarządzenie nr 36.2020

Zarządzenie nr 36.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 36.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-14 13:47:20 | Data modyfikacji: 2020-02-19 08:56:58.
Zarządzenie nr 35.2020

Zarządzenie nr 35.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarzadzenie_nr_35_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:30:11.
Zarządzenie nr 34.2020

Zarządzenie nr 34.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 Zarządzenie nr 34.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-10 18:07:28.
Zarządzenie nr 33.2020

Zarządzenie nr 33.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2001 i młodsi w różnych dyscyplinach sportu.

 Zarządzenie nr 33.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:51:55 | Data modyfikacji: 2020-02-07 14:55:08.
Zarządzenie nr 32.2020

Zarządzenie Nr 32/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020 rok.

Zarządzenie nr 32.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:51:38 | Data modyfikacji: 2020-02-12 14:50:23.
Zarządzenie nr 31.2020

Zarządzenie nr 31.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 31.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-02-07 14:51:28 | Data modyfikacji: 2020-02-19 08:29:12.
Zarządzenie nr 30.2020

Zarządzenie nr 30.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2020 roku.

 Zarządzenie nr 30.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:33:57 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:38:23.
Zarządzenie nr 29.2020

Zarządzenie nr 29.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2020r.

Zarządzenie nr 29.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:22:37 | Data modyfikacji: 2020-02-04 08:33:27.
Zarządzenie nr 28.2020

Zarządzenie nr 28.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 268.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

 Zarządzenie nr 28.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 17:07:21 | Data modyfikacji: 2020-02-03 10:36:44.
Zarządzenie nr 27.2020

Zarządzenie nr 27.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu 256.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

 Zarządzenie nr 27.2020.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2020-01-30 17:05:28 | Data modyfikacji: 2020-02-03 10:36:31.
Zarządzenie nr 26.2020

Zarządzenie nr 26.2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację w 2020 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszony przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

 Zarządzenie nr 26.2020.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2020-01-30 17:02:32.
Zarządzenie nr 25.2020

Zarządzenie nr 25.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 28 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie_nr_25.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-29 09:49:09.
Zarządzenie nr 24.2020

Zarządzenie nr 24 z dn.28.01.2020 w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli

Zarządzenie nr 24.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:18:27 | Data modyfikacji: 2020-01-29 08:44:47.
Zarządzenie nr 23.2020

Zarządzenie nr 23.2020 z dn. 28.01.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupelniającym w roku szkolnym 2020/2021.

Zarządzenie nr 23.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-28 15:17:23 | Data modyfikacji: 2020-01-29 08:40:41.
Zarządzenie nr 22.2020

Zarządzenie nr 22.2020 z dn. 24 stycznia w sprawie  powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 22.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-28 14:31:48.
Zarządzenie nr 21.2020

Zarządzenie nr 21.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 168.2005 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie.

Zarządzenie_nr_21.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-27 08:36:24 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:11:04.
Zarządzenie nr 20.2020

Zarządzenie nr 20.2020 z dn 22 stycznia w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

zarządzenie nr 20.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:34:22 | Data modyfikacji: 2020-01-23 15:35:17.
Zarządzenie nr 19.2020

Zarządzenie nr 19.2020 Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2020 r.w sprawie przygotowywania i przekazywania wnioskow do Zarządzenia Prezydenta Miasta do projektów uchwał Rady Miasta

Zarządzenie nr 19.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:34:09 | Data modyfikacji: 2020-01-27 13:03:10.
Zarządzenie nr 18.2020

Zarządzenie nr 18.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości

Zarządzenie nr 18.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:33:39 | Data modyfikacji: 2020-01-28 08:30:02.
Zarządzenie nr 17.2020

Zarządzenie nr 17.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie_nr_17.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-23 15:33:27 | Data modyfikacji: 2020-01-27 08:32:58.
Zarządzenie nr 16.2020

Zarządzenie nr 16.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dn. 20 stycznia 2020 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służqce ochronie powietrza, zwiqzane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia

zarządzenie nr 16.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-23 13:06:43.
Zarządzenie nr 15.2020

Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie_nr_15.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:42:07.
Zarządzenie nr 14.2020

Zarządzenie nr 14/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarzadzenie_nr_14_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:38:08.
Zarządzenie nr 13.2020

zarządzenie nr 13/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.

Zarządzenie nr 13.2020

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:46:37 | Data modyfikacji: 2020-01-15 16:47:06.
Zarządzenie nr 12.2020

Zarządzenie nr 12/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski - oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2020 r.

Zarządzenie nr 12.2020

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:42:25 | Data modyfikacji: 2020-01-15 16:45:34.
Zarządzenie nr 11.2020

zarządzenie 11/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r.

zarządzenie_11.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:40:35 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:10:02.
Zarządzenie nr 10.2020

zarządzenie 10/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2020 r.

zarządzenie_10.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:40:23 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:07:30.
Zarządzenie nr 9.2020

zarządzenie 9/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 stycznia 2020 r.

zarządzenie_9.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-15 16:40:10 | Data modyfikacji: 2020-01-17 13:06:20.
Zarządzenie nr 8.2020

Zarządzenie 8/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarządzenie nr 8.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:13:01.
Zarządzenie nr 7.2020

Zarządzenie nr 7/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 stycznia 2020 rw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

zarządzenie 7_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:12:39 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:41:36.
Zarządzenie nr 6.2020

Zarządzenie nr 6/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym I, III i IV kwartał 2020 r.

zarządzenie_6_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:12:21 | Data modyfikacji: 2020-01-13 09:39:42.
Zarządzenie nr 5.2020

Zarządzenie nr 5/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 5.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-10 08:51:19.
Zarządzenie nr 4.2020

zarządzenie nr 4/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2020 roku.

Zarządzenie 4.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:49:32.
Zarządzenie nr 3.2020

Zarządzenie nr 03/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 08 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta

Zarzadzenie nr 3.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:47:44.
Zarządzenie nr 2.2020

Zarządzenie nr 2/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie czasowej opieki bezdomnym i wolnożyjącym kotom oraz zapobieganie ich bezdomności.

Zarządzenie 2.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-09 15:16:39.
Zarządzenie nr 1.2020

Zarządzenie nr 1.2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 stycznia 2020 w sprawie roztrzygnięcia konkursu

Zarządzenie 1.2020.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:05:20.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 14:05:20
Opublikowane przez: Anna Seliga