WSR.271.80a.2020
2020-09-14 11:21:23
Przedmiot: Zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu: „Redukcja emisji za  ...więcej

WSR.271.81.2020 - zmiana terminu
2020-09-10 16:02:43
Przedmiot: dostawa artykułów chemiczno - gospodarczych do budynku Urzędu Miasta w Pruszkowie Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 18.09.2020 r., godz. 10:00 Termin składania ofert: 21.09.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.80.2020
2020-09-04 10:57:16
Przedmiot: Zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu: „Redukcja emisji za  ...więcej

WSR.271.74.2020
2020-09-01 10:31:53
Przedmiot: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików III przy autostradzie - nad Utrata - linia 110KV. Tryb: zapytanie ofertowe. Termin składania ofert: 07.09.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.77a.2020
2020-08-24 16:46:15
Przedmiot: świadczenie usługi w zakresie: Pełnienie w pełnym zakresie nazdoru inewstorskiego nad reazlizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi gminnej - ulicy 2 - KUZ łączącej ulice Piastowską z ulica Dolną w Pruszkowie wraz z niezb  ...więcej

WSR.271.77.2020
2020-08-19 13:13:45
Przedmiot: świadczenie usługi w zakresie: Pełnienie w pełnym zakresie nazdoru inewstorskiego nad reazlizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa drogi gminnej - ulicy 2 - KUZ łączącej ulice Piastowską z ulica Dolną w Pruszkowie wraz z niezb  ...więcej

WSR.271.62b.2020
2020-07-28 11:41:05
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy Michała Drzymały i słupów oświetlenia terenu oraz remoncie sali rekreacyjnej i wykonaniu izolacji ścian piwnic w obiekcie Przedszkola Miejskie  ...więcej

WSR.271.71.2020
2020-07-22 09:46:53
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na remoncie sali dydaktycznej grupy “Żabki” , szatni, klatki schodowej oraz naprawie ogrodzenia w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 12 w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 12. Tryb: zapytanie o  ...więcej

WSR.271.62a.2020
2020-07-14 09:06:54
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy Michała Drzymały i słupów oświetlenia terenu oraz remoncie sali rekreacyjnej i wykonaniu izolacji ścian piwnic w obiekcie Przedszkola Miejskie  ...więcej

WSR.271.54a.2020
2020-07-08 10:06:12
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiacy. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 20.07.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.65.2020
2020-06-26 11:43:20
Przedmiot:Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia (od strony ulicy Powstańców) terenu Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie przy ul. Wojska Polskiego 34. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 09.07.2  ...więcej

WSR.271.62.2020
2020-06-26 11:29:21
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie części ogrodzenia od strony ulicy Michała Drzymały i słupów oświetlenia terenu oraz remoncie sali rekreacyjnej i wykonaniu izolacji ścian piwnic w obiekcie Przedszkola Miejskie  ...więcej

WSR.271.59a.2020
2020-06-25 14:50:07
Przedmiot:Jednorazowa usługa z zakresu konserwacji i drobnych napraw boisk sportowych z nawierzchnią wykonana ze sztucznej trawy przy ul. Helenowskiej i Malwy w Pruszkowie. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 06.07.2020 r., godz. 10  ...więcej

WSR.271.54.2020
2020-06-24 10:18:37
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej od ul. Kraszewskiego do Skweru im. ZTL Pruszkowiacy. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 06.07.2020 r., godz. 10:00    ...więcej

WSR.271.60.2020
2020-06-22 17:26:01
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na naprawie elewacji oraz remoncie sali dydaktycznej, łazienki i schowka w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 10 w Pruszkowie przy ul. Fryderyka Chopina 13. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania  ...więcej

WSR.271.59.2020
2020-06-18 11:32:20
Przedmiot: Jednorazowa usługa z zakresu konserwacji i drobnych napraw boisk sportowych z nawierzchnią wykonana ze sztucznej trawy przy ul. Helenowskiej i Malwy w Pruszkowie. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 24.06.2020 r., godz. 1  ...więcej

WSR.271.56.2020 - zmiana terminu
2020-06-18 11:18:19
Przedmiot: Budowę placu zabaw na terenie Żłobka przy ul. Hubala w Pruszkowie – Budżet Obywatelski Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 24.06.2020 r., godz. 10:00 Termin składania ofert: 26.06.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.57.2020
2020-06-09 10:49:08
Przedmiot: Świadczenie usługi w zakresie: Pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa ul. 1-go Sierpnia i rozbudowa ul. Plantowej w Pruszkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą   ...więcej

WSR.271.46.2020 ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert
2020-05-18 10:09:10
Przedmiot: Budowa, w formule zaprojektuj i wybuduj, dwóch boisk do gry w Teqball o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z jego ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem.Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa. Tryb: zap  ...więcej

WSR.271.49.2020
2020-05-12 15:08:33
Przedmiot: Świadczenie usługi w zakresie: Pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa-3-go Maja”. Tryb: zapytanie ofertowe Termin skła  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne