WSR.271.103.2020
2020-11-25 09:24:24
Przedmiot:             a. Spinka wodociągu w ul. Rysiej, ul. Żbikowskiej  w Pruszkowie             b. Budowa kanalizacji sanitarn  ...więcej

WSR.271.92.2020
2020-11-23 18:10:13
Przedmiot: Wykonanie prac pielęgnacyjnych i wycinki drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 01.12.2020 r., godz.12:00 Termin otwarcia ofert: 01.12.  ...więcej

WSR.271.98.2020
2020-11-18 12:03:36
Przedmiot: Usługi weterynaryjne w zakresie opieki weterynaryjnej nad zawierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi z tereniu Pruszkowa Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 26.11.2020 r, godz. 11:00 Tremin otwarci  ...więcej

WSR.271.100.2020 - wolna ręka
2020-11-06 13:44:05
Przedmiot:zakup 120 sztuk przenośnych komputerów w celu zapewnienia zdalnej pracy pracownikom Urzędu Miasta Pruszkowa.Tryb: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3Rodzaj: dostawy.  ...więcej

WSR.271.95.2020 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2020-11-04 11:19:13
Przedmiot: dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Pruszkowie do placówek oświatowych Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługa Termin składania ofert: 16.11.2020 r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 16.11.2020 r.  ...więcej

WSR.271.99.2020
2020-11-03 13:08:28
Przedmiot: Utrzymanie czystości, porządku i konserwacja zieleni na terenach miejskich: - część 1/rejon V - część 2/rejon VII.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi   Termin składania ofert: 12.11.202  ...więcej

WSR.271.91.2020
2020-10-27 15:54:56
Przedmiot: Wynajem i serwis kabin sanitarnych na terenie miasta Pruszkowa.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 05.11.2020 r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert:  05.11.2020 r., godz.   ...więcej

WSR.271.89.2020
2020-10-27 15:29:26
Przedmiot: Budowa ul. Długosza w Pruszkowie w zakresie: rozbiórki części wiaty i warsztatu, rozbiórki drewnianego budynku, rozbiórki kanału burzowego kd 1800, rozbiórki ogrodzeń, wycinki drzew, wykonania tymczasowe  ...więcej

WSR.271.97.2020 - wolna reka
2020-10-27 14:54:24
Przedmiot: Usługi weterynaryjne – zwierzęta bezpańskie i wolno żyjące – zamówienie do umowy WOS/5/2020 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.   Tryb: zamówienie z wolnej ręki Rodzaj: usługi   Informacja   ...więcej

WSR.271.88a.2020
2020-10-26 15:40:04
Przedmiot: Remont/ bieżąca konserwacja pustostanów z zasobu komunalnego: Część 1 ul. Mickiewicza 5 lok. 2, Część 2 ul. B. Prusa 44 m 6 A, Część 3 ul. Edwarda 2 lok. 1, Część 4 ul. Edwarda 2 lok. 16, Część 5 ul. Szkolna  ...więcej

WSR.271.90.2020
2020-10-19 12:36:15
Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zdziarskiej, Korczaka i Dąbrowskiej w Pruszkowie, pn. Budowa ul. Zdziarskiej, Korczaka, Dąbrowskiej.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi   Termin   ...więcej

WSR.271.87.2020
2020-10-07 15:50:43
Przedmiot: Część 1.  Usługi weterynaryjne  w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami  bezdomnymi i wolno żyjącymi  z terenu Pruszkowa. Część 2. Usługi weterynaryjne  w zakresie wykonywania zabieg&oacut  ...więcej

WSR.271.88.2020
2020-10-06 11:46:40
Przedmiot: Remont/ bieżąca konserwacja pustostanów z zasobu komunalnego: Część 1 ul. Mickiewicza 5 lok. 2, Część 2 ul. B. Prusa 44 m 6 A, Część 3 ul. Edwarda 2 lok. 1, Część 4 ul. Edwarda 2 lok. 16, Część 5 ul. Szkolna  ...więcej

WSR.271.86.2020
2020-10-05 09:29:09
Przedmiot: Porządkowanie i  wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 15.10.2020 r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert:  15.10.2020   ...więcej

WSR.271.84.2020
2020-09-30 13:32:02
Przedmiot: dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompleksowa sztucznego mrożonego  i zadaszonego lodowiska wraz z zapewnieniem infrastruktury. Miejsce: teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: us  ...więcej

WSR.271.85.2020
2020-09-30 10:46:30
Przedmiot: Przebudowa placów zabaw na terenie Parku Kościuszki w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 15.10.2020 r., o godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 15.10.2020 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.83.2020
2020-09-22 11:25:57
Przedmiot: Utrzymanie czystości porządku, konserwacja zieleni na terenach miejskich  -  10 części/rejonów.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi   Termin składania ofert: 26.10.2020 r., g  ...więcej

WSR.271.78.2020
2020-09-11 09:27:59
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2020/2021.  Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi  Termin składania ofert: 14.10.2020 r., godz. 09:00 Termin otwarcia ofert:  14.10.2020 r., godz. 12:OO I  ...więcej

WSR.271.76.2020 - III zmiana terminu
2020-09-09 15:00:03
Przedmiot: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Pływackiej/Kaletniczej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert:17.09.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert:   ...więcej

WSR.271.82.2020
2020-09-08 09:51:09
Przedmiot: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek znajdujących się na  wyposażeniu Urzędu Gminy Miasto Pruszków wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodza  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 76
następne