WSR.271.78.2020
2020-09-11 09:27:59
Przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic miejskich w roku 2020/2021.  Tryb: przetarg nieograniczony   Rodzaj: usługi  Termin składania ofert: 14.10.2020 r., godz. 09:00 Termin otwarcia ofert:  14.10.2020 r., godz. 12:OO I  ...więcej

WSR.271.76.2020 - zmiana terminu
2020-09-09 15:00:03
Przedmiot: dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Pływackiej/Kaletniczej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert:17.09.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert:   ...więcej

WSR.271.82.2020
2020-09-08 09:51:09
Przedmiot: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek znajdujących się na  wyposażeniu Urzędu Gminy Miasto Pruszków wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.   Tryb: przetarg nieograniczony   Rodza  ...więcej

WSR.271.79.2020
2020-09-01 11:02:46
Przedmiot: Budowa ul. Polnej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert:16.09.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 16.09.2020 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.73.2020
2020-08-10 09:31:27
Przedmiot: a. Budowa wodociągu w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej w Pruszkowie,      b. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przy Potoku i ul. Wincenty Jaroszewskiej        &nbs  ...więcej

WSR.271.72.2020
2020-08-03 11:29:27
Przedmiot: Przebudowa drogi ul. Pływackiej w Pruszkowie, na odcinku od ul. Promyka do wjazdu do szkoły, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego chodnika, rozbiórce i budowie nowego progu zwalniającego.   Tryb: przetar  ...więcej

WSR.271.75.2020
2020-07-29 11:33:36
Przedmiot: Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie zieleni miejskiej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 06.08.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.08.2020 r., godz  ...więcej

WSR.271.64a.2020
2020-07-20 17:24:00
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 29.07.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 29.07.2020 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.67.2020
2020-07-17 10:39:21
Przedmiot: Budowa ul. Polnej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 03.08.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 03.08.2020 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.61a.2020
2020-07-15 12:58:39
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie posadzki, remoncie kuchnii magazynu w obiekcie Żłobka Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy ul. Hubala 3. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 31.0  ...więcej

WSR.271.66.2020
2020-07-15 12:11:55
Przedmiot: Modernizacja układu wodnego w Parku Mazowsze w położonego na terenie działek nr 13,14/1,14/2 i 18/1 w obrębie ewidencyjnym 142102_1.0005 w Pruszkowie zgodnie z zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej pn. „Pr  ...więcej

WSR.271.68.2020
2020-07-14 11:10:00
Przedmiot: Wykonywanie remontów nawierzchni chodników i zjazdów z elementów betonowych na drogach gminnych miasta Pruszkowa. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 30.07.2020 r.,   ...więcej

WSR.271.69.2020 zamówienie z wolnej ręki
2020-07-08 15:09:32
Przedmiot: Budowa tras rowerowych w formule zaprojektuj i wybuduj składająca się z następujących odcinków / części: część 1 / odcinek PR1: Al. Wojska Polskiego od ul. Kubusia Puchatka do Miry Zimińskiej -Sygietyńskiej, część 2 /  ...więcej

WSR.271.64.2020
2020-07-01 15:03:50
Przedmiot: Porządkowanie i wykaszanie wskazanych terenów miejskich w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin składania ofert: 14.07.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.07.2020 r., godz. 12:15  ...więcej

WSR.271.61.2020
2020-06-25 16:20:26
Przedmiot: Wykonanie robót polegających na wymianie posadzki, remoncie kuchnii magazynu w obiekcie Żłobka Miejskiego nr 1 w Pruszkowie przy ul. Hubala 3. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 10.0  ...więcej

WSR.271.63.2020
2020-06-25 12:15:19
Przedmiot: Przebudowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4 w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 10.07.2020 r., godz. 11:00Termin otwarcia ofert: 10.07.2020 r., godz. 1  ...więcej

WSR.271.55.2020
2020-06-23 11:43:28
Przedmiot: Budowa ul. Działkowej w Pruszkowie i Parzniewie na odcinku od tunelu do ul. Dębowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni ulicy Działkowej wraz z budową tunelu. Budowa ul. Działkowej na odcinku od tunelu pod to  ...więcej

WSR.271.47.2020
2020-06-15 12:22:30
Przedmiot: Dostawa i montaż mebli, urządzeń, sprzętu, elementów wykończeniowych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach wyposażenia budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawa Te  ...więcej

WSR.271.44.2020 ZMIANA terminu składania i otwarcia ofert
2020-06-03 15:39:39
Przedmiot: Rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Mazowsze. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 18.06.2020 r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 18.06.2020 r., godz. 12:15 Termin składania ofert: 22.06.  ...więcej

WSR.271.53.2020 - zmiana terminu
2020-06-01 10:15:31
Przedmiot:Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44 w Pruszkowie.Zadanie inwestycyjne realizowane będzie przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 59
następne