Ogłoszenie o konkursie ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat
zamieszkałych na terenie Miasta Pruszkowa na
zasadach określonych w Uchwale Nr XLII.435.2018
Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2018r. w
sprawie opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez miasto Pruszków.
 Ogłoszenie o konkursie wych.przedszkolne.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-09-05 12:09:55.
ogłoszenie wyniku konkursu - zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom
 ogłoszenie wyników konk..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-06-20 09:01:22 | Data modyfikacji: 2018-06-20 09:03:22.
ogłoszenie wyników konkursu ofert - turystyka
 wyniki konkursu ofert -turystyka.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-23 12:56:58.
Konkurs ofert na zapewnienie w drugim półroczu
2018 roku czasowej opieki bezdomnym zwierzętom ,
wolnożyjącym i bezdomnym kotom oraz
zapobieganie bezdomności zwierząt , przez
wspieranie działań zapobiegających bezdomności
zwierząt na terenie miasta Pruszkowa.

Powołanie Komisji Konkursowej

 konkurs ofert OSO.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-17 10:59:41.
Wykaz ofert zawierających błędy formalne -
wypoczynek letni dzieci
 Ogłoszenie o ofertach na wypoczynek letni.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-05-10 15:23:29.
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert-turystyka
 Ogłoszenie o konkursie - turystyka lato 2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-04-11 15:06:10.
Decyzja w sprawie umorzenia zobowiązania z
tytułu zwrotu dotacji
 decyzja.umorzenie zwrotu dotacji.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-02-08 08:42:12.
Wyniki otwartego konkursu - prowadzenie świetlicy
 Konk2018 swietlica Zarządzenie JS wyniki.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:21:04.
Wyniki otwartego konkursu - edukacja muzyczna
 Konk2018 edu muz Zarządzenie JS wyniki.docx

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:19:11.
Wyniki na wsparcie finansowe projektów
służących rozwojowi sportu
 wyniki.sport ligowy.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:19:36.
Wyniki otwartego konkursu - kultura fizyczna i
sport
 wyniki.sport dzieci i młodzieży.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-10 15:17:46.
Wyniki otwartego konkursu - turystyka
 wynikikonkursu.turystyka.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:42:23.
Wykaz ofert zawierających błędy formalne -
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 formalne.młodzieżowy.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2018-01-04 15:20:03.
Wezwanie do składania wniosków-ofert na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu
 ogłoszenie.sport ligowy.2018.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-20 15:11:14 | Data modyfikacji: 2017-12-21 10:06:22.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku
realizacji zadania publicznego w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego.
 ogłoszenie o konkursie ofert 2018 edukacja muz..pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:11:22 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:38:27.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2018 roku
realizacji zadania publicznego w obszarze kultury,
sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego.
 ogłoszenie o konkursie 2018 świetlica.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:03:44 | Data modyfikacji: 2017-12-20 13:04:42.
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i
młodzieży mieszkańców Pruszkowa
 Ogłoszenie o konkursie wypocz. zim. 2018r..doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:48:33.
Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportu.
 Ogłoszenie o konkursach 2018 sport.doc

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-07 14:38:16.
Realizacja programów zdrowotnych w zakresie
psychoterapii oraz udzielanych indywidualnych
świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i
rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu
i członkom ich rodzin

Realizacja programów zdrowotnych w zakresie psychoterapii oraz udzielanych indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 14:12:16.
Programy wspierania lokalnego systemu
rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie
zdrowego i trzeźwego stylu życia
 Konkurs profilaktyka-organizacje trzeźwościowe.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:46:46.
Prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego
świadczącej pomoc dzieciom z rodzin
dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym
 Konkurs profilaktyka-świetlice.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:45:28.
Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:45:28
Opublikowane przez: Anna Dąbroś