Zarządzenie nr 205.2017
2018-01-03 13:27:13
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 204.2017
2018-01-03 13:24:38
w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Tańca Ludowego "Pruszkowiacy" w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 203.2017
2018-01-03 13:21:55
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im S. Woydy w Pruszkowie.  ...więcej

Zarządzenie nr 202.2017
2018-01-03 13:18:29
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji  ...więcej

Zarządzenie nr 201.2017
2018-01-03 13:15:42
w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury.  ...więcej

Zarządzenie nr 200.2017
2018-01-03 13:06:48
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031  ...więcej

Zarządzenie nr 199.2017
2018-01-03 13:03:00
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 198.2017
2017-12-21 14:26:43
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 197.2017
2017-12-21 10:54:32
w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sporu oraz turystyki.  ...więcej

Zarządzenie nr 196.2017
2017-12-20 12:50:07
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego.  ...więcej

Zarządzenie nr 195.2017
2017-12-20 12:49:56
w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego.  ...więcej

Zarządzenie nr 194.2017
2017-12-20 12:49:46
w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie miasta Pruszkowa, realizowanych w 2018 roku.  ...więcej

Zarządzenie nr 193.2017
2017-12-20 12:49:35
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.  ...więcej

Zarządzenie nr 192.2017
2017-12-20 12:49:25
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.  ...więcej

Zarządzenie nr 191.2017
2017-12-14 10:47:24
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Peruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 190.2017
2017-12-13 14:57:51
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/Partnerów - organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, podmiotów ekonomii społecznej dla wspólnej realizacji projektu pn. "Program wczesnego diagnozowan  ...więcej

Zarządzenie nr 189.2017
2017-12-13 14:57:36
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera/Partnerów - podmiotu/ów wykonujących działalność leczniczą na terenie Województwa Mazowieckiego do projektu pn. "Program wczesnego diagnozowania chorób kręg  ...więcej

Zarządzenie nr 188.2017
2017-12-13 14:57:26
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 187.2017
2017-12-12 11:29:09
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa.  ...więcej

Zarządzenie nr 186.2017
2017-12-12 11:22:59
w sprawie powołania Komisji odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi i chodnikami przy ul. Boh  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 204
następne