Karta informacyjna

 

Karta informacyjna G-5

URZĄD MIEJSKI

w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
22   735 87 92, fax: (0-22) 758 66 50

Sprawa

 

Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości

Podstawa prawna

art.45 ust.1 i 2, art.82 i art.83 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz.651 ze zmianami )

Wymagane dokumenty

- Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości

- aktualna wycena nieruchomości sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Opłaty

opłata roczna z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:

- za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny,

- za nieruchomości oddane pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji państwowej - 0,3% ceny,

- za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

Czas realizacji usługi

do 1 miesiąca

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji, Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój nr 63

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy. Trwały zarząd ustanawia się na czas nie oznaczony lub oznaczony.

 


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:35:44 | Data modyfikacji: 2019-08-06 13:15:30.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:35:44
Data modyfikacji: 2019-08-06 13:15:30
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek