Na podstawie paragrafu 50 Statutu Miasta Pruszkowa radni mogą tworzyć kluby radnych. 
Klub tworzy co najmniej 3 radnych ustalając zasady przynależności do klubu oraz regulamin jego działania.
Radny może być członkiem tylko jednego klubu

Klub Radnych Samorządowego Porozumienia Pruszkowa
Utworzony 28 listopada 2018 roku 

1. Moczuło Józef  - Przewodniczący Klubu

2. Chlebiński Karol - Sekretarz Klubu

3. Biskupski Krzysztof

4. Kulpa Eugeniusz

5. Lewan Olgierd

6. Maliszewski Mieczysław

7. Osiński Józef

8. Rybczyński Jacek

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"
Utworzony 27 listopada 2018 roku 

1. Roszkowski Maciej - Przewodniczący Klubu

2. Białaszewska - Szmalec Ewa

3. Dziudzi Marta

4. Krupa Dariusz

5. Mazur Kazimierz

6. Zagrajek Paweł

Klub Radnych Kolalcji Obywatelskiej
Utworzony 27 listopada 2018 roku

 1. Bąk Piotr -  Przewodniczący Klubu 

 2. Czop Edgar

 3. Kossakowska Dorota

 4. Widera Małgorzata

 

 Kontakt:  Biuro Rady Miasta ul. I.J.Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

 

Opublikowane przez: Dorota Matejko-Cichocka | Data wprowadzenia: 2015-09-11 14:50:27 | Data modyfikacji: 2019-06-18 12:42:07.
 

Opublikowane przez: Michał Landowski | Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:07:53.
Data wprowadzenia: 2015-09-11 15:07:53
Opublikowane przez: Michał Landowski