Biuro Audytu i Kontroli - BAK

tel: (22) 735 87 46

Do zadań Biura Audytu i Kontroli w szczególności należy:
1. prowadzenie audytu wewnętrznego.
2. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki.
3. przygotowywanie planów audytu.
4. przedstawianie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
5. realizowanie zadań audytowych.
6. wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub na wniosek kierownika komórki audytowanej za zgodą Prezydenta.
7. opracowywanie projektu regulaminu kontroli i jego zmian.
8. opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z ich realizacji.
9. prowadzenie książki wpisu kontroli przeprowadzanych w Urzędzie.
10. nadzór i kontrola nad działalnością finansową miejskich jednostek organizacyjnych.
11. nadzór i kontrola nad wydatkowaniem dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym o stowarzyszeniom oraz niepublicznym placówkom oświatowym.
12. prowadzenie rejestru umów realizowanych przez Biuro.
13. przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej do Biura Promocji i Marketingu.
14. współpraca w wykonywaniu zadań z innymi Wydziałami i Biurami Urzędu.

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:35:45 | Data modyfikacji: 2019-12-16 15:15:36.
Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:35:45
Data modyfikacji: 2019-12-16 15:15:36
Opublikowane przez: Anna Seliga