Dostęp do uchwał Rady Miejskiej w Pruszkowie

            Uchwały Rady Miasta Pruszkowa dostępne są w
       Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce prawo lokalne

 

                      Uchwały podjęte od 1 stycznia 2016 r. są dostępne pod linkiem
                              http://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=334

 

                    Uchwały podjęte do 31 grudnia 2015 r. są dostępne pod linkiem
                                    http://archiwum.pruszkow.bip.gmina.pl/

 

Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret | Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:12:10 | Data modyfikacji: 2018-12-13 15:07:46.

Zobacz:
 Uchwały Rady z 2015r. . 
Data wprowadzenia: 2016-03-17 12:12:10
Data modyfikacji: 2018-12-13 15:07:46
Opublikowane przez: Angelika Angelika Foremna-Ceret