Zarządzenie nr 80.2021

Zarządzenie nr 80/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.


zarządzenie 80.2021.docx

(skan) Zarządzenie 80.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-22 15:17:08 | Data modyfikacji: 2021-03-22 15:18:07.
Zarządzenie Nr 79.2021

Zarządzenie nr 79/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia19 marca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy oraz wprowadzenia pracy wewnętrznej (bez obsługi interesantów) w Urzędzie Miasta Pruszkowa.


Zarządzenie 79.2021.docx

Zarządzienie 79.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-19 16:15:02 | Data modyfikacji: 2021-03-19 16:15:45.
Zarządzenie Nr 78.2021

Zarządzenie nr  78/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych

Zarządzenie 78.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-19 16:12:13 | Data modyfikacji: 2021-03-22 14:27:31.
Zarządzenie nr 77.2021

Zarządzenie nr  77 /2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Pruszkowa.


zarządzenie 77.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:38:58 | Data modyfikacji: 2021-03-18 09:55:02.
Zarządzenie nr 76.2021

Zarządzenie nr  76/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Pruszkowa.


Zarządzenie 76.2021 - ZFŚS.docx

Regulamin ZFŚS UM - załącznik do zarządzenia 76.2021.doc

wniosek o dopłatę do wypoczynku załącznik nr 1.docx

oświadczenie o zwrocie dofinansowania załącznik nr 1.1.docx

wniosek o dopłatę do wypoczynku dzieci załączni nr 2.docx

wniosek o zapomogę bezzwrotną załącznik nr 3.docx

wniosek o pożyczkę załącznik nr 4.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:38:43 | Data modyfikacji: 2021-03-18 09:45:44.
Zarządzenie nr 75.2021

Zarządzenie nr  75/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

zarzadzenie 75.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:38:18 | Data modyfikacji: 2021-03-22 14:47:20.
Zarządzenie nr 74.2021

Zarządzenie nr  74/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu

zarządzenie 74.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:37:51 | Data modyfikacji: 2021-03-22 14:34:30.
Zarządzenie nr 73.2021

Zarządzenie nr 73/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie na 2022 rok.

Zarządzenie nr 73.2021 (skan)

Zarządzenie nr 73.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-03-16 16:45:00 | Data modyfikacji: 2021-03-16 16:49:06.
Zarządzenie nr 72.2021

Zarządzenie nr 72/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany sposobu pracy i obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Pruszkowa.


Zarządzenie 72.2021 zmiany w pracy urzędu.docx

zarządzenie 72.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-16 16:16:40 | Data modyfikacji: 2021-03-17 14:36:55.
Zarządzenie nr 71.2021

Zarządzenie nr  71  / 2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze edukacji zdrowotnej dla różnych grup społecznych


Zarządzenie nr 71.2021 Otwarty konkurs ofert- zdrowie.docx

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71 OGŁOSZENIE Otwartego Konkursu Ofert.docx

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71 Oferta realizacji zadania.docx

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71 Szczegółowy opis zadań z zakresu zdrowia publicznego (1).doc

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 71 Karta oceny formalnej i merytorycznej.docx

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 71 Klauzula osób wchodzacych w skład personelu.doc

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 71 Regulamin komisji konkursowej.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:54:53 | Data modyfikacji: 2021-03-12 14:06:05.
Zarządzenie nr 70.2021

Zarządzenie nr  70  / 2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.


Zarządzenie nr 70.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:54:34 | Data modyfikacji: 2021-03-12 14:07:06.
Zarządzenie nr 69.2021

Zarządzenie  69/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej - na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.


 


Zarządzenie 69.2021 - sprzedaż uż.wiecz. - PSM - Działkowa 2AA i 2AB.docx

Wykaz nieruchomości do sprzedaży uż.wieczystego - PSM Działkowa 2AA i 2AB.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:54:15 | Data modyfikacji: 2021-03-17 14:33:07.
Zarządzenie nr 68.2021

Zarządzenie  68/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie  sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej – na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.


Zarządzenie 68.2021- sprzedaż uż.wieczystego - PSM -Al.Wojska Polskiego 48.docx

Wykaz nieruchomości do sprzedaży uż.wieczystego - PSM Al.Woj.Polskiego 48.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:53:32 | Data modyfikacji: 2021-03-17 14:30:42.
Zarządzenie nr 67.2021

Zarządzenie 67/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do  sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej.


Zarządzenie 67.2021 o sprzedaży bezprzetargoweji - Ceramiczna 13.doc

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Ceramiczna 13.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-12 13:53:02 | Data modyfikacji: 2021-03-17 14:27:15.
Zarządzenie nr 66.2021

Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Renault Kangoo o numerze rejestracyjnym WGM 7AP4, nr VIN VF1KC0HAF19705742 na własność Gminy Miasto Pruszków


 


zarządzenie 66.2021.docx

(skan) zarządzenie 66.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-11 09:05:36 | Data modyfikacji: 2021-03-11 09:08:47.
Zarządzenie nr 65.2021

 


Zarządzenie nr 65/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Daewoo Lanos o numerze rejestracyjnym WPR 49CX , z nalepki kontrolnej WPR 49CX na własność Gminy Miasto Pruszków


 


zarządzenie 65.2021.docx

(skan) zarządzenie 65.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-11 09:05:13 | Data modyfikacji: 2021-03-11 09:07:25.
Zarządzenie nr 64.2021

 


Zarządzenie nr 64/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 marca  2021 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Opel Astra o numerze rejestracyjnym WY57271, nr VIN WOLOTGF4815038864 na własność Gminy Miasto Pruszków


 


zarządzenie 64.2021.docx

(skan) zarządzenie 64.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-11 09:03:26.
Zarządzenie nr 63.2021

Zarządzenie nr  63 /2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Pruszkowa na dofinansowanie zadań  służących  ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz powołania komisji do ich rozpatrzenia


zarządzenie 63.2021.doc

(skan) Zarządzenie Nr 63 z załącznikami.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-09 14:52:27 | Data modyfikacji: 2021-03-09 15:25:53.
Zarządzenie nr 62.2021

Zarządzenie nr 62/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

(skan) Zarządzenie 62.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:55:35 | Data modyfikacji: 2021-03-05 13:59:42.
Zarządzenie nr 61.2021

Zarządzenie nr 61/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 03.03 2021 r w sprawie przejęcia samochodu marki Volkswagen


zarządzenie 61.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:55:11 | Data modyfikacji: 2021-03-08 12:21:06.
Zarządzenie nr 60.2021

 


Zarządzenie nr 60/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 03.03 2021 r w sprawie przejęcia samochodu marki Seat


zarządzenie 60.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-05 13:54:41 | Data modyfikacji: 2021-03-08 12:18:12.
Zarządzenie nr 59.2021

Zarządzenie nr 59/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 03.03 2021 r w sprawie przejęcia samochodu marki Mercedes

(skan) Zarządzenie nr 59.2021.pdf

zarządzenie 59.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-03 14:38:36 | Data modyfikacji: 2021-03-08 12:21:58.
Zarządzenie nr 58.2021

Zarządzenie nr 58/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 58.2021.docx

(skan) Zarządzenie 58.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:08:55.
Zarządzenie nr 57.2021

(skan) Zarządzenie 57.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-02 13:48:33.
Zarządzenie nr 56.2021

Zarządzenie nr 56/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 56.2021.docx

(skan) zarządzenie 56.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:22:06.
Zarządzenie nr 55.2021

Zarządzenie nr 55/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa.

zarządzenie 55.2021.docx

(skan) zarządzenie 55.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-02 10:21:03 | Data modyfikacji: 2021-03-02 11:21:14.
Zarządzenie nr 54.2021

Zarządzenia nr 54/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021

Zarządzenie nr 54.2021.pdf

załącznik_1 do Zarządzenia nr 54.2021.pdf

załącznik_2 do Zarządzenia nr 54.2021.pdf

załącznik_3 do Zarządzenia nr 54.2021.pdf

załącznik_4 do Zarządzenia nr 54.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-03-02 10:20:43 | Data modyfikacji: 2021-03-03 12:01:35.
Zarządzenie nr 53.2021

Zarządzenie nr  53/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 49/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lutego 2021 roku, w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 53.2021.docx

(skan) Zarządzenie 53.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-24 10:40:13.
Zarządzenie nr 52.2021

Zarządzenie nr 52/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, mieszkańców Pruszkowa z rocznika 2002 i młodsi w różnych dyscyplinach sportu.

Zarządzenie nr 52.2021 (skan)

Zarządzenie nr 52.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-22 17:35:27 | Data modyfikacji: 2021-02-22 17:35:42.
Zarządzenie nr 51.2021

Zarządzenie nr 51/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2021 roku.

Zarządzenie nr 51.2021 (skan)

Zarządzenie nr 51.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-22 17:01:46 | Data modyfikacji: 2021-02-22 17:03:40.
Zarządzenie nr 50.2021

Zarządzenie nr 50/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Zarządzenie 50.2021.docx

(skan) Zarządzenie 50.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:16:16 | Data modyfikacji: 2021-02-22 14:17:39.
Zarządzenie nr 49.2021

Zarządzenie nr  49/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie 49.2021.docx

(skan) Zarządzenie 49.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:15:56 | Data modyfikacji: 2021-02-22 14:33:17.
Zarządzenie nr 48.2021

Zarządzenie nr 48/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

zarządzenie 48.2021.docx

(skan) Zarządzenie 48.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:15:35 | Data modyfikacji: 2021-02-23 09:25:54.
Zarządzenie nr 47.2021

Zarządzenie nr 47/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 47.2021 (skan)

Zarządzenie nr 47.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:15:15 | Data modyfikacji: 2021-02-24 13:45:41.
Zarządzenie nr 46.2021

Zarządzenie nr  46/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 46.2021.docx

(skan) Zarządzenie 46.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-22 14:14:58 | Data modyfikacji: 2021-02-22 14:29:52.
Zarządzenie nr 45.2021

Zarządzenie nr  45/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 45.2021.docx

(skan) Zarządzenie nr 45.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:50:03.
Zarządzenie nr 44.2021

Zarządzenie nr  44/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 44.2021.docx

(skan) Zarządzenie nr 44.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:45:52.
Zarządzenie nr 43.2021

Zarządzenie nr  43/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Zarządzenie nr 43.2021.docx

(skan) Zarządzenie nr 43.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-17 09:25:35.
Zarządzenie nr 42.2021

Zarządzenie nr 42/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) dotyczących zmian zapisów Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zarządzenie nr 42.2020 (skan)

Zarządzenie nr 42.2020 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-11 14:57:29 | Data modyfikacji: 2021-02-11 14:57:53.
Zarządzenie nr 41.2021

Zarządzenie nr 41/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) dotyczących zmian zapisów Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zarządzenie nr 41.2021 (skan)

Zarządzenie nr 41.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-10 21:05:04 | Data modyfikacji: 2021-02-10 21:06:35.
Zarządzenie nr 40.2021

Zarządzenie nr  40 /2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji


 


zarządzenie_40_2021.docx

zarządzenie_40_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:30:07.
Zarządzenie nr 39.2021

Zarządzenie nr 39/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz powołania Komisji do ich rozpatrzenia

zarządzenie nr 39.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:24:06.
Zarządzenie nr 38.2021

Zarządzenie nr 38/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia

Zarządzenie nr 38.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-10 11:23:10.
Zarządzenie nr 37.2021

Zarządzenie nr 37/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 05 lutego 2021 w sprawie wprowadzenie zmian w Zarzadzeniu nr 266/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 37.2021 (skan)

Zarządzenie nr 37.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-05 11:38:51 | Data modyfikacji: 2021-02-05 11:44:16.
Zarządzenie nr 36.2021

Zarządzenie nr 36/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 lutego 2021 w sprawie wprowadzenie zmian w Zarzadzeniu nr 13/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2021 roku.

Zarządzenie nr 36.2021 (skan)

Zarządzenie nr 36.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-05 11:38:37 | Data modyfikacji: 2021-02-05 11:40:24.
Zarządzenie nr 35.2021

Zarządzenie nr 35/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 03 lutego 2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszkowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Pruszkowa dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zarządzenie nr 35.2021 (skan)

Zarządzenie nr 35.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:12:49 | Data modyfikacji: 2021-02-03 13:40:21.
Zarządzenie nr 34.2021

Zarządzenie nr 34/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 34.2021 (skan)

Zarządzenie nr 34.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:12:39 | Data modyfikacji: 2021-02-03 15:04:04.
Zarządzenie nr 33.2021

Zarządzenie nr 33/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 lutego 2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 33.2021 (skan)

Zarządzenie nr 33.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-03 13:12:24 | Data modyfikacji: 2021-02-03 13:37:34.
Zarządzenie nr 32.2021

Zarządzenie nr 32/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 02 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie nr 32.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-02-02 14:25:11.
Zarządzenie nr 31.2021

Zarządzenie nr 31/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) powołanego Zarządzeniem nr 211/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2020 roku.

Zarządzenie nr 31.2021 (skan)

Zarządzenie nr 31.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-02-01 18:18:18 | Data modyfikacji: 2021-02-01 18:19:06.
Zarządzenie nr 30.2021

Zarządzenie nr 30/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski – oferty na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, które będą realizowane w 2021 roku.

Zarządzenie nr 30.2021 (skan)

Zarządzenie nr 30.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-28 11:51:34 | Data modyfikacji: 2021-01-28 11:56:41.
Zarządzenie nr 29.2021

Zarządzenie nr 29.2021  z dn. 27.01.2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków oraz do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Zarządzenie nr 29.2021.docx

Zarządzenie nr 29.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-28 10:25:25.
Zarządzenie nr 28.2021

Zarządzenie nr 28/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Pruszkowa

zarządzenie nr 28.2021.docx

Zarządzenie nr 28.2021(skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-28 08:34:01.
Zarządzenie nr 27.2021

Zarządzenie nr 27/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 266/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 27.2021 (skan)

Zarządzenie nr 27.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:32:57 | Data modyfikacji: 2021-01-27 14:33:30.
Zarządzenie nr 26.2021

Zarządzenie nr 26/2021  Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej kwoty za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa

Zarządzenie 26.2021.docx

Zarządzenie nr 26.2021(skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-27 14:32:47 | Data modyfikacji: 2021-01-27 15:57:44.
Zarządzenie nr 25.2021

Zarządzenie nr 25/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 25.2021 (skan)

Zarządzenie nr 25.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-26 16:00:20 | Data modyfikacji: 2021-01-26 16:01:13.
Zarządzenie nr 24.2021

Zarządzenie 24/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie 24.2021 o sprzedaży bezprzetargowej - Pogodna.doc

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - Pogodna.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:59:52 | Data modyfikacji: 2021-01-29 13:30:45.
Zarządzenie nr 23.2021

Zarządzenie nr 23/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Pruszkowie.

zarządzenie nr 23.2021(skan).pdf

zarządzenie nr 23.2021.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-26 15:59:41 | Data modyfikacji: 2021-01-28 08:29:07.
Zarządzenie nr 22.2021

Zarządzenie nr 22/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Zarządzenie nr 22.2021 (skan)

Zarządzenie nr 22.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-25 21:42:51 | Data modyfikacji: 2021-01-25 21:46:45.
Zarządzenie nr 21.2021

Zarządzenie nr 21/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 21.2021 (skan)

Zarządzenie nr 21.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-25 21:42:37 | Data modyfikacji: 2021-01-25 21:43:51.
Zarządzenie nr 20.2021

Zarządzenie nr 20/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Volkswagen Passatzarządzenie 20.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:42:37 | Data modyfikacji: 2021-01-22 13:49:50.
Zarządzenie nr 19.2021

Zarządzenie nr 19/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu marki Fiat Punto

zarządzenie 19.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:42:19 | Data modyfikacji: 2021-01-22 13:42:58.
Zarządzenie nr 18.2021

Zarządzenie nr 18/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 10/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 stycznia 2021 roku

zarządzenie 18.2021.pdf

Zarządzenie nr 18.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:27:28.
Zarządzenie nr 17.2021

Zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia nowej witryny Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Pruszków

Zarządzenie nr 17.2021.docx

zarządzenie nr 17.2021 (skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:21:42 | Data modyfikacji: 2021-01-22 13:35:55.
Zarządzenie nr 16.2021

Zarządzenie nr 16/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zasad prowadzenia ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Zarządzenie nr 16.2021 (skan)

Zarządzenie nr 16.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-21 11:39:01 | Data modyfikacji: 2021-01-21 11:39:39.
Zarządzenie nr 15.2021

Zarządzenie nr 15/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia  20 stycznia 2021r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

zarządzenie 15.2021.pdf

Zarządzenie nr 15.2021r.doc

Załącznik nr 1 do do Zarządzenia nr 15.2021.doc

Schemat_JRP.xls

Załącznik nr 3 do zarządzenia 15.2021.odt

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-21 11:38:51 | Data modyfikacji: 2021-01-26 13:25:53.
Zarządzenie nr 14.2021

Zarządzenie nr 14/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 stycznia 2021r w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II”

zarządzenie 14.2021.pdf

Zarządzenie nr 14.2021r.doc

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-21 11:38:40 | Data modyfikacji: 2021-01-26 13:24:06.
Zarządzenie nr 13.2021

Zarządzenie nr 13/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wezwania do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów służących rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa, realizowanych w 2021 roku.

Zarządzenie nr 13.2021 (skan)

Zarządzenie nr 13.2021 (wer.PDF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-19 17:26:36 | Data modyfikacji: 2021-01-19 17:29:09.
Zarządzenie nr 12.2021

Zarządzenie nr 12/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

zarządzenie nr 12.2021 (skan).pdf

Zarządzenie nr 12.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-19 17:24:35 | Data modyfikacji: 2021-01-20 08:28:42.
Zarządzenie nr 11.2021

Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

zarządzenie nr 11.2021 (skan).pdf

Zarządzenie nr 11.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-19 17:24:23 | Data modyfikacji: 2021-01-20 08:26:19.
Zarządzenie nr 10.2021

Zarządzenie nr 10/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa

zarządzenie nr 10.2021 (skan).pdf

Zarządzenie nr 10.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-19 17:24:11 | Data modyfikacji: 2021-01-20 08:24:25.
Zarządzenie nr 9.2021

Zarządzenie nr 9/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru

Zarządzenie nr 9.2020 (skan).pdf

Zarządzenie nr 9.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-18 10:08:30.
Zarządzenie nr 8.2021

Zarządzenie nr 8/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu

zarządzenie nr 8.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-18 09:58:49.
Zarządzenie nr 7.2021

Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu

zarządzenie nr 7.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-18 09:58:26.
Zarządzenie nr 6.2021

Zarządzenie nr 6/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu

zarządzenie nr 6.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-18 09:57:16.
Zarządzenie nr 5.2021

Zarządzenie nr 5/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przejęcia samochodu

zarządzenie nr 5.2021.docx

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-18 09:55:47.
Zarządzenie nr 4.2021

Zarządzenie nr 4/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Zarządzenie nr 4.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-13 08:24:06.
Zarządzenie nr 3.2021

Zarządzenie nr 3/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia  5 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom,  wolnożyjącym kotom oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt we współpracy ze Strażą Miejską w Pruszkowie, lecznicą weterynaryjną oraz schroniskiem dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Zarządzenie nr 3.2021.doc

Zarządzenie nr 3.2021 (skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-08 12:55:14 | Data modyfikacji: 2021-01-08 12:55:45.
Zarządzenie nr 2.2021

Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2021 roku.

Zarządzenie nr 2.2020.docx

Zarządzenie nr 2.2021 (skan).pdf

 

Opublikowane przez: Wojciech Ługowski | Data wprowadzenia: 2021-01-05 13:58:13 | Data modyfikacji: 2021-01-05 14:03:54.
Zarządzenie nr 1.2021

Zarządzenie nr 1/2021 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie określenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Pruszkowa w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym I, II, III i IV kwartał 2021 r.

Zarządzenie nr 1.2021.docx

Zarządzenie nr 1.2021 (skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-05 08:37:38.
Data wprowadzenia: 2021-01-05 08:37:38
Opublikowane przez: Anna Seliga