Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok11/2018
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 7/2018 zezwalajaca na usunięcie 1 szt.wiązu z ul. Kraszewskiego.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.210.2017
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; siedziba:Urząd Miejski w Pruszkowie, adres: ul. Kraszewskiego 14/16 Regon 000592874
Data dokumentu2018-02-08
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2018-02-08
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2018-02-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi