Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok617/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 281/2016 zezwalająca na usuniecie 3 szt. drzewa.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.353.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; siedziba:Urząd Miejski w Pruszkowie, adres: ul. Kraszewskiego 14/16 Regon 000592874
Data dokumentu2016-12-12
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-12-16
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie593/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-20
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi