Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok24/2016
Rodzaj dokumentudecyzja
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 14/2016 zezwalająca na usunięcie drzew z terenu przy ul. Zbikowskiej 55 w Pruszkowie
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.13.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; siedziba:Urząd Miejski w Pruszkowie, adres: ul. Kraszewskiego 14/16 Regon 000592874
Data dokumentu2016-02-04
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie24d/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-02-08
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi