bip.pruszkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Pruszków www.pruszkow.pl
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 strona główna 
UCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA NR 12/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-03-27 16:38:52.

Zobacz:
 Obwieszczenia .  Informacje .  Zarządzenia .  Składy komisji .  Wyniki wyborów . 
Data wprowadzenia: 2019-03-27 16:38:52
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.pruszkow.pl