bip.pruszkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasto Pruszków www.pruszkow.pl
2021 rok strona główna 
WSR.271.6.2021

 


Przedmiot: dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego.


Data przetargu: 11.03.2021 r.


Data przetargu: 15.03.2021 r.


Identyfikator postępowania: 9f53cc01-e2b0-4b47-8e0b-6462c5dd571f


Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012584/01


Link do złożenia oferty:


https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia


 


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 620 000,00 bruttoWSR.271.6.2021 - ogloszenie o zamowieniu.pdf

WSR.271.6.2021 - SWZ z zalacznikami.zip

WSR.271.4.6.2021 (53) - zmiana SWZ, ogloszenie o zmianie ogloszenia - 04.03.2021 r.zip

WSR.271.4.6.2021 (55) - pytania i odpowiedzi, ogloszenie o zmianie ogloszenia, zmiana terminu - 10.03.2021 r.zip

WSR.271.6.2021 - informacja z otwarcia ofert.pdf

WSR.271.5.6.2021 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Milena Stępniewska | Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:44:46 | Data modyfikacji: 2021-03-15 12:15:11.

Zobacz:
 Plan zamówień 2021r .  Przetargi 2021r .  Do 130 tysięcy zł 2021r . 
Data wprowadzenia: 2021-03-03 10:44:46
Data modyfikacji: 2021-03-15 12:15:11
Opublikowane przez: Milena Stępniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.pruszkow.pl