Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na
świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W        ZAKRESIE  PUBLICZNEGO TRANSPORTU  ZBIOROWEGO

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944) Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w trybie o którym mowa w art.19 ust. 1 w/w ustawy) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

I.   Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Gmina Miasto Pruszków reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa
Adres: ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, NIP: 534 – 240 – 60 - 15
II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1944)   w  trybie  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  - Prawo  zamówień  publicznych  (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 2019  z późn. zm.)  
III.  Rodzaj transportu i zasięg linii komunikacyjnych:
Świadczenie usług przewozowych dwoma autobusami elektrycznymi na terenie Gminy Miasto Pruszków w ramach komunikacji miejskiej.
IV.  Przewidywana data rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia:
Przewidywany  termin – styczeń 2022 r.
V.  Przewidywany czas trwania umowy - 7 lat (84 miesiące)
VI.  Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz.1944), zastrzega się możliwość zmiany niniejszej  informacji.
VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
– Biuletyn Informacji Publicznej,
– tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800   Pruszków.
KOD CPV: 60112000
Rodzaj zamówienia: Usługi transportu autobusowego

 

Ogłoszenie dot. publicznego transportu zbiorowego (skan).pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2021-01-25 22:07:39.
Data wprowadzenia: 2021-01-25 22:07:39
Opublikowane przez: Anna Seliga
« powrót