WSR.271.115.2020


Przedmiot: „opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów  nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Miasta Pruszkowa”.


Tryb: zapytanie ofertowe


Rodzaj: usługi


Termin składania ofert: 15.01.2021 r., godz.10:00

WSR.271.115.2020 -zapytanie ofertowe.pdf

WSR.271.115.2020 - zalacznik do pobrania.zip

WSR.271.105.2020 - informacja z otwarcia ofert.pdf

WSR.271.115.2020 - informacja o wyborze oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska | Data wprowadzenia: 2020-12-30 15:04:22.
Data wprowadzenia: 2020-12-30 15:04:22
Opublikowane przez: Agnieszka Białczewska
« powrót