WSR.271.80.2020


Przedmiot:


Zamówienie na wykonanie, dostawę i montaż oznakowania tras rowerowych zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części War-szawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2.”


WSPÓŁFINANSOWANEGO  PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGI-NALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020.


 


Tryb: zapytanie ofertowe


 


Termin składania ofert: 11.09.2020 r., godz. 10:00

WSR.271.80.2020 zapytanie ofertowe.pdf

WSR.271.80.2020 - dokumenty do pobrania.zip

WSR.271.4.80.2020(286) pytanie i odpowiedz z dn 09.09.2020r.pdf

WSR.271.80.2020 - informacja z otwarcia ofert.pdf

WSR.271.5.80.2020 informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

 

Opublikowane przez: Teresa Radlińska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:57:16 | Data modyfikacji: 2020-09-14 11:23:19.
Data wprowadzenia: 2020-09-04 10:57:16
Data modyfikacji: 2020-09-14 11:23:19
Opublikowane przez: Teresa Radlińska
« powrót