Prezydent Miasta Pruszkowa

informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa zamieszczony został od dnia 04.12.2019r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji , Mienia i Estetyki Miasta Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16, pok. nr 63, w godz. pracy Urzędu, tel. 22 735-87-23.

Wykaz nieruchomości

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:15:47.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2019-12-11 09:15:47
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót