Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej

Szanowni Przedsiębiorcy oraz właściciele/zarządcy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2.


Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek uiszczania przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz jej nowelizacja nakładająca na poszczególne podmioty obowiązek kwartalnego składania oświadczeń w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne.


Poniżej załączono niezbędne informacje dotyczące zweryfikowania konieczności wnoszenia opłat wraz z potrzebnymi drukami.


 


Wydział Ochrony Środowiska


 


SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ - ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ


Oświadczenie do wydrukowania


INFORMACJA O OPŁACIE WODNEJ ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:38:42.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2018-11-20 15:38:42
Opublikowane przez: Jan Starzyński
« powrót