Prezydent Miasta Pruszkowa
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16 został wywieszony w dniu 09.03.2018 r. na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronie internetowej tego Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Urząd czynny w poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00, wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 735 88 03.

Wykaz nieruchomości 1

Wykaz nieruchomości 2

Wykaz nieruchomości 3

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:40:54.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2018-03-09 12:40:54
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót