Prezydent Miasta Pruszkowa

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 28.02.2017 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Urząd czynny w poniedziałek w godz. 8:00 – 18:00, wtorek-piątek w godz. 8:00- 16:00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 7358772

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gromek | Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:49:13 | Data modyfikacji: 2017-03-09 09:44:44.

Zobacz:
 Rozgraniczenie nieruchomości .  Ustalenie numeru porządkowego .  Podział nieruchomości .  Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości .  Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego .  Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste .  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców .  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  Uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych .  Ogłoszenia różne .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  Dzierżawa nieruchomości Miasta Pruszków . 
Data wprowadzenia: 2017-03-02 15:49:13
Data modyfikacji: 2017-03-09 09:44:44
Opublikowane przez: Krzysztof Gromek
« powrót