WSR.271.8.2021

WSR.271.8.2021

 

Przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Południowej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Przejazdowej w Pruszkowie.


Data przetargu: 24.03.2021 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd427aea-8648-11eb-86b1-a64936a8669f

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018530/01

Link do złożenia oferty:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b27e5dc4-6973-4940-accc-6f3a89064dd4

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –

  20 000,00 brutto w 2021 roku

  80 000,00 brutto w 2022 roku

100 000,00 brutto w 2023 roku

WSR.271.8.2021 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf

WSR.271.8.2021 - SWZ z zalącznikami.zip

WSR.271.8.2021 - informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Opublikowane przez: Milena Stępniewska | Data wprowadzenia: 2021-03-16 15:55:48 | Data modyfikacji: 2021-03-24 12:55:37.
Data wprowadzenia: 2021-03-16 15:55:48
Data modyfikacji: 2021-03-24 12:55:37
Opublikowane przez: Milena Stępniewska
« powrót