Wybory korespondencyjne

Wybory korespondencyjne

Informacje

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą dostarczać kopertę zwrotną do kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa (wejście od ulicy Kraszewskiego) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem +22 735 87 83, w godzinach pracy Urzędu.

środa, czwartek 8.00 - 16.00
piątek - 8.00 - 14.00

Informujemy, że termin składania kopert zwrotnych głosowania korespondencyjnego uplywa dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:53:52.
Informacje

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie II za pośrednictwem Urzędu Miasta Pruszkowa najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16
    w godzinach pracy Urzędu
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP,
  • wykorzystując profil zaufany

Informacje o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:19:51 | Data modyfikacji: 2020-06-12 16:26:18.
Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:19:51
Data modyfikacji: 2020-06-12 16:26:18
Opublikowane przez: Sławomir Zatoń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl