Do 30000 EURO 2020
WSR.271.46.2020
2020-05-18 10:09:10
Przedmiot: Budowa, w formule zaprojektuj i wybuduj, dwóch boisk do gry w Teqball o nawierzchni trawy syntetycznej wraz z jego ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem.Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa. Tryb: zap  ...więcej

WSR.271.49.2020
2020-05-12 15:08:33
Przedmiot: Świadczenie usługi w zakresie: Pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa kładki nad torami PKP ul. Majowa-3-go Maja”. Tryb: zapytanie ofertowe Termin skła  ...więcej

WSR.271.45.2020
2020-04-28 10:54:40
Przedmiot: Szczegółowa Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Gminy Pruszków wraz z opracowaniem bazy danych w narzędziu informatycznym. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 06.05.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.31.2020 - ZMIANA terminu składania ofert
2020-03-26 09:54:30
Przedmiot: Dostawa do Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oraz urządzeń peryferyjnych. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 03.04.2020 r., godz. 10:00 Termin składania o  ...więcej

WSR.271.32.2020
2020-03-20 14:00:11
Przedmiot: Bieżąca konserwacja fontann, zespołu pompowni w Parku Żwirowisko oraz urządzeń wymuszających obieg wody w układzie wodnym Parku Mazowsze w 2020 r. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 24.03.2020 r., godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.25.2020
2020-03-16 13:52:07
Przedmiot: opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzasadnieniem i analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na tereni  ...więcej

WSR.271.22.2020
2020-02-18 13:54:12
Przedmiot: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych w ramach zadania: „Budowa tras rowerowych w Gminie Mieście Pruszków” realizowana w ramach projektu „Redukcja emisji zan  ...więcej

WSR.271.21.2020
2020-02-18 11:16:27
Przedmiot: Przebudową sal w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Jarzynowej 21 w Pruszkowie w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w PM nr 1”. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 27.02.2020 r., godz. 10:00    ...więcej

WSR.271.20.2020
2020-02-18 10:05:28
Przedmiot:Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Traktowej w Pruszkowie. Tryb: zapytanie ofertowe Termin składania ofert: 25.02.2020 r. godz. 10:00  ...więcej

WSR.271.1a.2020
2020-01-30 10:20:57
Przedmiot: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych w ramach zadania: „Budowa tras rowerowych w Gminie Mieście Pruszków” realizowana w ramach projektu „Redukcja emisji zan  ...więcej

WSR.271.1.2020
2020-01-22 08:39:13
Przedmiot: Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową tras rowerowych w ramach zadania: „Budowa tras rowerowych w Gminie Mieście Pruszków” realizowana w ramach projektu „Redukcja emisji zan  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl