Przetargi 2019
BZP.271.36.2019
2019-05-23 14:13:59
Przedmiot: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 72 848 000,00 PLN na pokrycie deficytu w kwocie 67 055 900,00 PLN i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 792 100,00 PLN Tryb: przetarg nieog  ...więcej

BZP.271.38.2019
2019-05-15 16:20:41
Przedmiot: Wykonanie usługi ochrony mienia wraz z obsługą monitoringu na obiekcie wielopoziomowego parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Sienkiewicza 2 A w Pruszkowie Tryb: usługi społeczneRodzaj: usługi Termin składania ofert: 22.05.2019r., godz  ...więcej

BZP.271.33.2019
2019-05-14 09:46:12
Przedmiot: Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczakaod ul. Brzezińskiego do ul. Lechonia w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 30.05.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 30.0  ...więcej

BZP.271.32.2019
2019-05-14 08:55:50
Przedmiot: Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rzeki Utraty w Pruszkowie – odcinek w ul. Mostowej oraz częściowo w ul. Piotrkowskiej (SD 2.2) i ul. Ołtarzewskiej (SD 3.3) Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane   ...więcej

BZP.271.31.2019
2019-05-09 09:25:36
Przedmiot: Budowa stacji rowerowych wraz z budową ścieżek rowerowych do stacji w systemie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj dla projektu pn. ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ  W GMINA  ...więcej

BZP.271.26.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-04-19 12:44:26
Przedmiot: Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 07.05.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia  ...więcej

BZP.271.30.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-04-17 15:09:18
Przedmiot: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z później  ...więcej

BZP.271.28.2019
2019-04-08 09:01:37
Przedmiot: Budowa ul. Rozbrat, ul. KDL-40, ul. Brzechwy i ul. Kasprowicza w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 24.04.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 24.04.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.25.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-04-03 14:37:19
Przedmiot: Dostawa i montaż mebli, urządzeń i sprzętu sportowego w ramach pierwszego wyposażenia obiektów oświatowo-sportowych Gąsin w Pruszkowie – I etap z podziałem części:część I - Dostawa i montaż mebli szkolnych dla Sz  ...więcej

BZP.271.14.2019
2019-03-21 09:27:33
Przedmiot: Przebudowa ulicy ul. Stalowej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 05.04.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 05.04.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.24.2019
2019-03-18 09:15:31
Zamiatanie pozimowe oraz 4 – 5 krotne letnie zamiatanie ulic miejskich Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 26.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 26..03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.22.2019
2019-03-15 09:59:44
Przedmiot: Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Pruszkowa - Etap XII Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: dostawy Termin składania ofert: 25.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 25.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.16.2019
2019-03-06 11:26:51
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 22.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 22.  ...więcej

BZP.271.15.2019
2019-03-06 11:07:50
Przedmiot: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 21.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 21.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.3.2019
2019-03-06 09:22:26
CZĘŚĆ NR 1„sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miastaPruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicą Lipową, ulicą Cegielnianą, ulicą Ceramiczną i ulicą Polną - „Srebrn  ...więcej

BZP.271.12.2019
2019-02-27 09:03:21
Przedmiot: Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Pruszkowie. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 15.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 15.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.13.2019 - zmiana terminu składania ofert
2019-02-26 11:59:24
Przedmiot: Dostawa i uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Pruszkowskiego Roweru Miejskiego Tryb: przetarg nieograniczonyRodzaj: usługi Termin składania ofert: 06.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 06.03.2019r., godz. 12:15 Termi  ...więcej

BP.271.17.2019
2019-02-26 08:47:45
Przedmiot: Przygotowanie placu tymczasowego dla Targowiska Miejskiego. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 14.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 14.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.2a.2019
2019-02-21 12:16:13
Przedmiot: Budowa ulicy Konwaliowej w Pruszkowie Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: roboty budowlane Termin składania ofert: 08.03.2019r., godz. 12:00Termin otwarcia ofert: 08.03.2019r., godz. 12:15  ...więcej

BZP.271.7.2019
2019-02-19 09:06:13
Przedmiot: „Obsadzanie donic i kwiatonier usytuowanych na terenie Miasta Pruszkowa wraz dostawą kwiatów sezonowych oraz ich pielęgnacja w okresie obowiązywania umowy”. Tryb: przetarg nieograniczony Rodzaj: usługi Termin skła  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl