Nabory do Urzędu Miasta

Nabory do Urzędu Miasta

Zastępca Kierownika USC

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

11.10.2019_Zastępca_Kierownika_USC.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:06:05.
Wydział Organizacyjny-podinspektor inspektor

ogłoszenie o naborze Podinspektor-Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

11.10.2019_Podinspektor-Inspektor_w_WOA.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-11 14:01:56 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:04:51.
Wydział Geodezji, Mienia i Estetki Miasta,
Referat ds. geodezji - Główny Specjalista

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-10-08 12:59:31 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:04:51.
Referat ds. systemów teleinformatycznych-WOA -
Inspektor

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

wyniki_naboru_WOA.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:51:34 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:04:51.
Radca prawny w Biurze Prawnym

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

Informacja o wynikach naboru_Radca_prawny.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-17 13:28:30 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:04:51.
Wydział Strategii i Rozwoju -Inspektor

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

Informacja o wynikach naboru_WSR.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-17 13:24:21 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:04:51.
Wydział Edukacji - Inspektor

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Edukacji

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Urządzie Miasta.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

wyniki_naboru_WED.pdf

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-09-16 11:26:04 | Data modyfikacji: 2019-10-11 14:04:51.
Audytor Wewnętrzny

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Urządzie Miasta.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa.pdf

Informacja o wynikach naboru_Audytor_wewnetrzny.pdf

 

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-30 12:10:37 | Data modyfikacji: 2019-08-30 13:02:08.
Inspektor w Wydziale Edukacji (pełny etat)

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Edukacji

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Dziale Edukacji.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-07 14:59:37 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:38:27.
Audytor Wewnętrzny

Ogłoszenie o naborze na Audytora Wewnętrznego

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytor Wewnętrzny.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-08-07 14:56:35 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:34:23.
Inspektor (stanowisko ds. Informatyki) w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Anna Seliga | Data wprowadzenia: 2019-07-26 13:20:26 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:34:23.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-24 16:13:29 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:34:23.
Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjnym.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-07-24 16:11:09 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:40:45.
Zastępca Naczelnika w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-24 16:08:23 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:40:45.
Główny specjalista w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-24 16:05:44 | Data modyfikacji: 2019-08-29 08:40:45.
Główny specjalista w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej (stanowisko
ds. robót drogowych)

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

 Wyniki naboru.pdf

Opublikowane przez: Emilia Wilczyńska-Wiaderny | Data wprowadzenia: 2019-07-24 16:02:46 | Data modyfikacji: 2019-08-28 08:43:34.
Główny specjalista w Wydziale Edukacji
(stanowisko ds. obsługi szkół podstawowych)

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-15 18:05:41 | Data modyfikacji: 2019-07-15 18:09:58.
Inspektor/podinspektor w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-15 13:26:28 | Data modyfikacji: 2019-07-15 18:09:58.
Inspektor/podinspektor w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-15 13:26:27 | Data modyfikacji: 2019-07-15 18:09:58.
Naczelnik w Wydziale Architektury, Urbanistyki i
Zagospodarowania Przestrzennego

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 10:20:51 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Radca prawny w Zespole Radców Prawnych

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

Radca Prawny - rezygnacja.pdf

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-03 16:54:39 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Naczelnik w Wydziale Edukacji

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-07-02 08:27:27 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Inspektor/podinspektor w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

Rezygnacja WGM

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:38:20 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Inspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i
Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:21:40 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Główny specjalista w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.


 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:18:53 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Zastępca Naczelnika w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:15:13 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Naczelnik w Wydziale Architektury, Urbanistyki i
Zagospodarowania Przestrzennego pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-06-19 11:09:21 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
2 etety - inspektor w Wydziale Edukacji

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

Wynik naboru

Informacja o rezygnacji_WE.pdf

 Ogłoszenie o naborze 2 etety WE.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-28 10:02:50 | Data modyfikacji: 2019-07-12 10:23:20.
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

OS-informacja o wynikach naboru.pdf

 Ogłoszenie o naborze_OSO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-28 09:57:47 | Data modyfikacji: 2019-05-28 10:08:13.
Zastępca Naczelnika w Wydziale
Inwestycji,Remontów i Infrastruktury
Technicznej

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

Informacja o wynikach naboru

 Ogłoszenie o naborze WI za-ca naczelnika.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-24 11:51:44 | Data modyfikacji: 2019-05-28 10:08:13.
Naczelnik Wydziału Architektury, Urbanistyki i
Zagospodarowania Przestrzennego

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

Wynik naboru

 Ogłoszenie o naborze AB.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-20 17:56:29 | Data modyfikacji: 2019-05-21 08:32:03.
Inspektor/podinspektor w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

Wyniki naboru

 Ogłoszenie o naborze G.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:16:47 | Data modyfikacji: 2019-05-21 08:32:03.
Inspektor/podinspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa WI

Wyniki naboru

 Ogłoszenie o naborze WI maj.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:12:36 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:28:19.
Inspektor/podinspektor w Wdziale Spraw
Obywatelskich

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

Informacja o wynikach naboru

 Ogłoszenie o naborze SO.pdf

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:06:53 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:28:19.
Inspektor w Biurze Promocji i Kultury Miasta

Ogłoszenie o naborze BPiKM

Kwestionariusz osobowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w UM Pruszkowa

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-13 17:02:23 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:28:19.
Główny specjalista w Wydz. WI

ogłoszenie o naborze WI.pdf

Kwestionariusz osobowy

lnformacja o przetwarzaniu danych WI.pdf

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:58:18 | Data modyfikacji: 2019-05-15 15:28:19.
Inspektor Stanowisko ds.sportu

Ogłoszenie o naborze Stanowisko ds. sportu

Klauzula informacyjna Stanowisko ds.sportu

Kwestionariusz osobowy

Wyniki naboru S

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-10 15:53:01 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:56:09.
Podinsektor/Inspektor w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze Wydz.G

Klauzula informacyjna Wydz.G

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-10 15:49:43 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:52:07.
Główny specjalista w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

Ogłoszenie o naborze Wydz.G

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna Wydz.G

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2019-04-10 15:42:11 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:48:59.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Architektury

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

wynik naboru AB.pdf

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-03-26 16:37:27 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:48:59.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

wynik naboru WI.pdf

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-03-26 16:33:29 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:48:59.
Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym - pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-03-05 11:37:37 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:48:59.
Inspektor/Podinspektor w Wydziale Architektury,
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego
pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wyniki naboru na stanowisko

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2019-02-26 16:29:27 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:48:59.
Inspektor w Biurze Promocji i Kultury Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2019-02-25 16:21:10 | Data modyfikacji: 2019-04-10 15:48:59.
Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych - pełny
etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 16:04:33 | Data modyfikacji: 2019-02-22 16:05:33.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym - pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-20 16:13:29 | Data modyfikacji: 2019-02-20 16:15:02.
Inspektor - Stanowisko ds. Funduszy Unii
Europejskiej - pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:30:26 | Data modyfikacji: 2019-02-18 13:33:48.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony
Środowiska - pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 13:25:13 | Data modyfikacji: 2019-02-18 13:28:07.
Sekretarz Miasta Pruszkowa

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-02-15 15:53:23 | Data modyfikacji: 2019-02-15 15:58:36.
Sekretarz Miasta Pruszkowa

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna

Kwestionarusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-17 17:18:30 | Data modyfikacji: 2019-02-14 15:57:47.
Podinspektor w Wydziale Architektury, Urbanistyki
i Zagospodarowania Przestrzennego pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

Rezygnacja z zatrudnienia

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 16:13:41 | Data modyfikacji: 2019-02-27 14:47:05.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Spraw
Obywatelskich pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2019-01-08 16:09:59 | Data modyfikacji: 2019-02-07 10:38:19.
Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-10 13:22:59 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:24:33.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym pełny etat (2
osoby)

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Informacje o wyborze

 

Opublikowane przez: Łukasz Kamiński | Data wprowadzenia: 2018-12-07 15:38:41 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:24:33.
Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-12-05 15:43:10 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:22:40.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

Rezygnacja z zatrudnienia

 

Opublikowane przez: Sebastian Dziełak | Data wprowadzenia: 2018-11-29 12:05:46 | Data modyfikacji: 2018-12-21 15:32:46.
Sprzątaczka w Urzędzie Miasta Pruszkowa pełny
etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-11-13 16:04:22 | Data modyfikacji: 2018-12-21 15:32:46.
Podinspektor w Wydziale Architektury, Urbanistyki
i Zagospodarowania Przestrzennego

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-10-11 16:09:16 | Data modyfikacji: 2018-10-12 08:19:28.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-10-11 16:03:57 | Data modyfikacji: 2018-10-12 08:19:28.
Inspektor w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym pełny etat

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-17 10:43:54 | Data modyfikacji: 2018-09-17 10:46:23.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-06 10:10:47 | Data modyfikacji: 2018-09-17 10:46:23.
Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Miasta Pruszkowa, ul. J.I.
Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków Inspektor
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym pełny
etat

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa,  ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków


Inspektor
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
pełny etat

Ogłoszenie o naborze

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych ORO

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-08-21 16:09:36 | Data modyfikacji: 2018-09-17 10:46:23.
Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego pełny etat

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa,  ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków


Inspektor
w Urzędzie Stanu Cywilnego
pełny etat

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych USC

Kwestionariusz osobowy

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Sławomir Zatoń | Data wprowadzenia: 2018-08-21 16:05:06 | Data modyfikacji: 2018-09-17 10:46:23.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony
Środowiska

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-10 13:07:25 | Data modyfikacji: 2018-09-17 10:46:23.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:56:51 | Data modyfikacji: 2018-08-08 13:58:02.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansów i
Budżetu

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:52:21 | Data modyfikacji: 2018-08-08 13:58:02.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Inwestycji,
Remontów i Infrastruktury Technicznej

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:18:13 | Data modyfikacji: 2018-08-08 13:58:02.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansów i
Budżetu

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:14:51 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:16:59.
Podinspektor/Inspektor w Wydziale Finansów i
Budżetu

Druki kwestionariusza i klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania na stronie BIPu Urzędu Miasta

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Jan Starzyński | Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:01:05 | Data modyfikacji: 2018-07-18 12:13:53.

Zobacz:
  Nabór na wolne stanowiska Centrum Usług Wspólnych . 
Data wprowadzenia: 2018-07-18 12:01:05
Data modyfikacji: 2018-07-18 12:13:53
Opublikowane przez: Jan Starzyński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Miasta
ul. J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
Prezydent Miasta
Paweł Makuch
Kontakt:
Tel: (22) 735-88-88
Fax: (22) 758-66-50
e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl